Nyheter

GotlandsHem går med i Allmännyttans klimatinitiativ

GotlandsHem har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser.

Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

– Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

67 bostadsföretag med 292 824 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går GotlandsHem med i Klimatinitiativet.

– Självklart är vi på GotlandsHem med i det här då det ligger helt i linje med våra mål och ambitioner. Vi har redan varit delaktiga i förarbetet då vi var representerade i den referensgrupp som var med och formade initiativet. Dessutom agerade vi pilotföretag för att ta fram det verktyg för klimatberäkningar som ska användas, säger Elisabeth Kalkhäll, vd, GotlandsHem.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:
En fossilfri allmännytta senast år 2030.
30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

GotlandsHem har dock högre mål än så.

– Våra mål är redan högt ställda, till exempel har vi som mål att bli fossilfria redan till år 2025 och till 2020 vill vi ha halverat våra utsläpp av växthusgaser, säger Elisabeth Kalkhäll.

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Bild: SABO