Nyheter

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 6:e april 2023

Text: Erik Olsson Fastighetsförmedling

Erik Olsson Bostadsindex visade nyligen att många tror räntehöjningarna närmar sig slutet. Att de lågt ställda förväntningarna inkluderade diskonterade räntehöjningar gör marknaden motståndskraftigare nu när räntehöjningarna verkar fortsätta ett tag till. Vi får se om den nya piloten Erik Thedéen kan mjuklanda ekonomin i en miljö där avvägningen mellan hög inflation och djup lågkonjunktur är svår när räntekänsligheten är okänd. Vi vet att den är högre än någonsin tidigare, men ingen vet hur hög.

Löneavtalet på 7,4% under två år som just slöts minskar risken för att en hög inflationen biter sig fast. Det bidrar till att vi närmas oss slutet på räntehöjningarna. Att inflationen berodde på ett minskat utbud snarare än på en för hög efterfrågan gör det smärtsamt nu när man justerar obalansen genom att höja räntan för att sänka efterfrågan till det konstlat låga utbudet.

Det senaste året har räntan höjts snabbt och kraftigt för att knäcka inflationen. De svenska hushållen, med stora lån med kortare bindningstider än andra länder, har drabbats hårt. Trots att vi inte har sett hela effekten av ränteökningarna som redan har genomförts, visar SCB’s statistik redan att hushållen drar ner på sin konsumtion väldigt kraftigt samtidigt som Konjunkturinstitutet spår att ekonomin krymper i år när både den privata konsumtionen, som står för ungefär halva ekonomin, och byggindustrin avstannar tvärt. Hittills har inflationen ändå inte gått ner vilket gör att Riksbanken signalerar att det snarast kommer fler räntehöjningar än man indikerat tidigare. Så länge den svenska inflationen inte knäcks, och riksbanker i andra länder slutar att höja sina räntor, kan Riksbanken inte sluta höja räntan i Sverige. Samtidigt kan inflationen falla snabbt när skiftet väl sker.

Mycket tack vare att allt har gått så snabbt är sysselsättningen fortfarande hög. Det är viktigt för att hushållen skall klara av pris- och räntehöjningar så att bostadsmarknaden inte försvagas genom att många måste sälja för att de inte har råd att bo kvar. Då får vi inte bara ett större utbud, utan dessutom ett utbud med säljare som måste sälja, så de kan tvingas acceptera priser som inte accepteras av dagens säljare som kan avbryta försäljningen om de vill. Omvänt är det mycket som talar för att bostadsmarknaden stärks när de oavbrutna räntehöjningarna upphör så hushållen får fast mark under fötterna och kan planera sin ekonomi bättre.

Vi har förutspått att många uppskjutna bostadsaffärer kommer att genomföras när hushållen känner att ovissheten minskar. Trots att vi verkar få fler, och kanske högre, räntehöjningar är det många mäklare på Erik Olsson som berättar att fler kunder vill agera redan nu. De höga räntorna kan göra att man prioriterar lite annorlunda när det gäller valet av bostad, men förr eller senare gör ändrade familjeförhållanden och annat att man väljer att byta bostad, trots att de ekonomiska förutsättningarna framöver fortfarande känns osäkra. Vi brukar dessutom påminna om att man tar bort den ekonomiska risken i själva bostadsaffären genom en så enkel sak som att sälja bostaden man har innan man köper ny.

Erik Olsson Nyproduktion berättar att försäljningen av nyproducerade bostäder går bättre nu än i höstas. Fler visningsbesökare och intresseanmälningar i början av året har nu lett till fler avslut. I projekt som har marknadsanpassat erbjudande och prissättningen fångar vi kundernas intresse, även om färre köper på ritning idag jämfört de senaste åren. När vi kommer till bukt med inflationen och räntan stabiliseras kommer försäljningen att ta fart igen enligt Klas Pettersson, vd på Erik Olsson Nyproduktion.

I Stockholm har vi fler visningsbesökare, som är mer beslutsamma på ett sätt som får i gång budgivningar och ger oss fler avslut. Trots de spirande vårkänslorna är köparna fortfarande selektiva. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den långa publika huvudvisningen har ökat från en obefintlig nivå till uppåt 15%.

I Göteborg är marknaden positivare än tidigare. Vi har fler visningsbesökare, och även om ovissheten skapar ett avvaktande beteende, är spekulanterna mer handlingskraftiga. Köparna och säljarna ligger närmare varandra på ett sätt som hjälper oss att sälja fler bostäder. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen har ökat till ungefär 15%.

I Malmöområdet är det trögare igen och det är svårt att få ihop affärerna trots att det kommer många visningsbesökare. Mäklarens arbete och fokus på detaljer är viktigt. Fler säljare än tidigare vill vänta med att gå ut på marknaden på ett sätt som bygger lager av kommande bostäder. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen kvar under 5%.