Nyheter

Zenergy utser Nicklas Lundin till ny VD

Styrelsen för Zenergy har utsett Nicklas Lundin till ny VD för Zenergy och dess dotterbolag med tillträde den 1 april 2024.

Martin Karlsson, vår nuvarande VD i Zenergy AB, kommer att avgå från sin befattning. Styrelsen tillsammans med Martin har kommit fram till att det är lämpligt med en förändring av VD-rollen när företaget står inför en ny fas.

Under sin tid hos Zenergy har Martin förbättrat effektiviteten i vår fabrik och stärkt våra produktionsmarginaler. Vi är tacksamma för hans engagemang och kunskap under denna period.

Ny VD för bolaget med tillträde den 1 april blir Nicklas Lundin som idag är VD för det förvärvade bolaget Watts 2 You AB.

Nicklas har tidigare varit VD för Body Flight AB och har en lång erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och marknadsföring.

– Det är med glädje och entusiasm jag tar mig an VD-uppdraget på Zenergy. Genom det nyligen förvärvade solenergibolaget Watts 2 You har vi lagt grunden för ett bredare och än mer relevant kunderbjudande.

Energieffektivitet och koncept för att möjliggöra både ett hållbart byggande och byggetableringsprocess kommer att fortsatt utgöra basen i Zenergys kundlöfte. Samtidigt ser jag flera möjligheter med att komplettera med ytterligare gröna tjänster i syfte att både komma närmare våra kunder samt underlätta byggindustrins ambitiösa hållbarhetsmål” säger Nicklas Lundin

– Nicklas är helt rätt profil för bolaget nu när Zenergy AB går in i en ny fas med utökat produktutbud. Det väntar en väldigt spännande resa framåt under ledning av Nicklas, säger Pontus Eklind, Ordförande Zenergy AB.

Martin Karlsson kommer att finnas kvar i bolaget under en övergångsperiod för att ge Nicklas Lundin en bra on-boarading.