Nyheter

Stort intresse för Gyproc Handbok 10

I mitten på april lanserade Gyproc Handbok 10.

Gyproc Handbok har kommit att bli en av branschens mest eftertraktade bygghandböcker sedan den utkom första gången 1977. I mitten på april släpptes en jubileumsupplaga, Gyproc Handbok 10. Två veckor efter lanseringen har Gyproc mottagit beställningar på över 1000 exemplar av den tryckta Handboken. Utöver det har även runt 400 nedladdningar av boken och enskilda kapitel gjorts.

– Vi är överväldigade över det stora intresset för Gyproc Handbok 10, säger Björn Berlin, Technical Support Manager, Gyproc som är ansvarig för boken.

Han menar att det stora intresset troligen beror på en lyckad marknadsföring och god tajming. Gyproc Handbok 10 är uppdaterad med den nya ljudstandarden för lokaler och lanserades samma vecka som själva standarden SS 25268:2023 publicerades.

Björn nämner även att det, förutom den nya ljudstandarden, finns flera nya användbara delar i Gyproc Handbok 10 som gör den så eftertraktad.

Under april har ett antal handboksseminarier genomförts runt om i landet och det har även hållits ett välbesökt webinarium. Gyproc kommer fortsatt att informera om nyheter i handboken både genom fysiska möten och fler webinarier.