Nyheter

Kommuner ska kunna beslagta privat mark utan att betala för det

Kommuner ska kunna ta mark utan att betala för det. Det föreslår en statlig utredare. ”Helt oacceptabelt”, menar Helena Lindahl (C) och på Småföretagarnas riksförbund konstaterar Erik Sjölander att det handlar om ren stöld skriver tidningen Entrepenör.

Förslaget kommer från en statlig utredning.

Utredningen vill att kommuner via staten ska kunna beslagta mark utan att ge ersättning till entreprenörer, vilket är ren stöld menar Helena Lindahl (C), som är riksdagsledamot i Västerbotten.

Gränserna för vad som är tillåtet har börjat förflyttas när det gäller äganderätten. Ett tydligt exempel är vad som händer svenska skogsägare just nu där staten i flera fall förbjuder brukanderätt utan att ge ekonomisk kompensation. Tillåter man även konfiskering av byggbar mark så öppnas Pandoras ask, fortsätter hon.

Helena Lindahl pratar om en flerstegsraket. Det började i skogen och nu flyttas fokus in mot stadsmiljön. Vad händer härnäst?, undrar hon.

– Mitt är mitt och ditt är ditt. Om det offentliga vill ha något måste de betala för det. Argumentet att staten ska kunna konfiskera mark om det är för en god sak, som att bygga behjärtansvärda äldreboenden och förskolor, håller inte. Hur skulle du känna om staten tog din lägenhet eller villa med tomt utan att ge någon ersättning för det?, frågar hon retoriskt.

Dagens regelverk innebär att kommuner i vissa fall kan överta mark om den betalar 125 procent av marknadsvärdet. Men nu vill alltså den ansvariga statliga utredaren, riksdagsledamoten Nooshi Dadgostar (V), ändra på det så att markägaren kammar noll.

Ett motiv som anges är att tillgången till allmänna platser, skolor, äldreboenden och liknande ökar stadsdelens attraktionskraft, vilket även den som blir av med marken kan ta del av. Ett påstående som knappast ger rättvisa till den som får marken konfiskerad, menar Helena Lindahl.

– Äganderätten är hotad. Man säljer mark till exploatören och så ska kommunen kunna ta tillbaka marken gratis via staten. Det är ju helt oacceptabelt, avslutar Helena Lindahl till tidningen Entreprenör.