Nyheter

Långbordet – spännande nyhet i Nolas sortiment

Nola lanserar Långbordet som en nyhet i sortimentet. Ett modulärt bänkbordssystem med många möjligheter som kan byggas på längden och/eller i svängar. Design White Arkitekter i samarbete med Nola.

Långbordet är ett dynamiskt och modulärt system som kan byggas i olika formationer, för att anpassas efter skilda arkitektoniska miljöer. Långbordet har flera användningsområden, är tillgänglighetsanpassat och fungerar för såväl större sällskap som för avkoppling, fika, spel, loppis eller lek i den offentliga miljön.

Utgångspunkten till Långbordet var ett samarbete mellan Nola, White Arkitekter, Helsingborgs stad och konstnären Ebba Matz, vid skapandet av en ny mötesplats i Helsingborg. Nolas variant i sortimentet har en uppdaterad konstruktion med mer fokus på tillgänglighet.

Foto: Nola