Nyheter

Sustend förenklar för alla fastighetsägare

Byggkonsultbolaget Sustend nylanserar nu sina besiktningstjänster för att ge kunderna en riktigt bra helhetsupplevelse. Sustends erbjudande är mer än bara en besiktning – det ger även en tydlig överblick och en uppföljningsplan med konkreta lösningar.

– Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för våra kunder och att de ska få en förståelse för besiktningsprocessen för att alltid veta vad nästa steg är, säger Anton Klintenberg, vd Sustend.

Det finns en rad olika besiktningstjänster på marknaden, alltifrån entreprenadbesiktningar till status- och taksäkerhetsbesiktningar. Däremot är det inte alltid så lätt att som fastighetsägare veta hur du ska använda resultatet av en besiktning. Många fastighetsägare brottas med efterdyningarna av en besiktning – kanske att du har fått en anmärkning men inga direktiv om hur du ska gå tillväga för att lösa situationen. Sustend, ett nytänkande och växande byggkonsultbolag som erbjuder tjänster inom underhållsplanering, projektledning och förvaltning av fastigheter, vill underlätta för alla fastighetsägare och nylanserar nu sina besiktningstjänster.

– Vi har upplevt att många fastighetsägare tampas med problem just kring besiktningar, vad som förväntas av dem, vilken typ av besiktning de behöver, hur de ska gå vidare efter en besiktning, vad eventuella åtgärder kommer att kosta och så vidare. Våra besiktningar görs av erfarna experter, som dessutom ger fastighetsägarna rekommendationer på hur de kan gå vidare i processen, säger Anton Klintenberg.

Målet – ett enklare fastighetsägande
Sustend har som mål att kunderna ska förstå alla delar av en besiktning, där dokument och guider alltid är skrivna på ett lättförståeligt språk, utan krångliga fack- och branschtermer. Sustend utvecklas också utifrån kundernas önskemål, där de tydligt har sett en hög efterfrågan på ett helhetserbjudande och konkreta rekommendationer när det kommer till besiktningsprojekt. Sustend är därför med i hela processen, från förberedelser, själva besiktningen och analysen till råd om åtgärder inklusive kostnadskalkyl.

– Vanligen lämnas kunden efter besiktningen med en rad frågetecken, de vill vi räta ut. Kunden ska få hela bilden av besiktningen och veta varför de behöver göra vissa åtgärder och vad de ska satsa på. Vet de till exempel inte varför alla fönster behöver bytas ut, kan de heller inte veta vilka nya fönster de ska välja. Utifrån vår mångåriga erfarenhet och kunskap inom branschen kan vi ge kunderna ett komplett paket av lösningar, säger Anton Klintenberg.

Upplevelsefokus och unik organisationskultur
Att Sustend kan erbjuda en så pass bred expertis inom fastigheter tror Anton Klintenberg till stor del beror på den kunskap som medarbetarna besitter. De är måna om att alla inom organisationen ska få vara med och bygga upp tjänsterna och få bidra med de erfarenheter de har. På så vis kan deras erbjudanden breddas och dessutom får kunderna tillgång till flera olika verktygslådor. Sustend prioriterar fokus på kundens upplevelse, vilket också gör dem unika i branschen.

– Många tenderar att lägga mycket krut på tekniska detaljer när det kommer till besiktningar. Vi har med de bitarna, men fokuserar på kundens behov och frågeställningar. Man kan säga att hälften av vårt uppdrag rör kommunikation och hälften fastigheter, vilket jag tror är en viktig nyckel till att våra tjänster är så uppskattade, avslutar Anton Klintenberg.

Det här ingår i Sustend Besiktning:
Entreprenadbesiktning (ex. förbesiktning, slutbesiktning, fortsatt slutbesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning och garantibesiktning).

Statusbesiktning (ex. tak, balkonger, fönster, fasader, sprickor).

Taksäkerhetsbesiktning (utförs av certifierat sakkunniga som utreder vad som krävs för att taksäkerhetsanordningarna ska uppfylla lagkrav).

På bilden:
Andreas på besiktning! Med hjälp av en drönare fotograferas svåråtkomliga delar av fastigheten.
Foto: Andreas Engberg