Nyheter

Nuuka Solutions öppnar dotterbolag i Sverige

Loudspring Oy:s dotterbolag Nuuka Solutions har öppnat ett försäljningsbolag i Sverige. Nuuka Solutions Sweden AB är stationerat i Stockholm och leds av Susanne Hedblom. Företaget har fyra anställda och kommer att tillgodose den för Nuuka betydelsefulla svenska marknaden.

Susanne Hedblom kommenterar:

– Nuuka har varit aktiv på den svenska marknaden i 18 månader och vi har nu fått våra första stora kunder. Grundandet av Nuuka Solutions Sweden AB visar på vårt engagemang till den svenska marknaden och kommer hjälpa oss att ge bättre service till våra befintliga och nya kunder.

Loudspring Oy:s investeringschef och Nuukas styrelseordförande Antonio Gallizio kommenterar:

– Ungefär hälften av världens tillgångar är i fastigheter. Att göra byggnader och städer smartare och effektivare är en kritisk del av målet att uppnå koldioxidneutralitet. Nuuka erbjuder teknologi och service som är direkt kopplad till denna utmaning. Grundandet av Nuukas dotterbolag i Sverige kommer att hjälpa företaget att växa och ge möjligheter till att påverka de globala utmaningarna klimatförändringarna medför.

Om Nuuka Solutions:
Nuuka är en ledande leverantör av dataanalyslösningar för fastigheter med huvudkontor i Finland. Företagets SaaS-baserade programvara konsoliderar befintliga byggnadsdata i ett enda användargränssnitt och hjälper ägare och användare, inte bara att analysera och rapportera data, utan också att förstå de centrala orsakerna till energieffektivitet, bra inomhusluft och hållbarhet. Nuuka ger ägare och användarna en tydligt och snabb överblick över hur deras fastigheter mår, vilket möjliggör bättre fastighetsskötsel och ökade fastighetsvärden.