Nyheter

Jens Pihlblad, Fastighetsägarna MittNord: ”Bostadspolitiken kräver förändrade arbetssätt”

Text: Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna MittNord

Det är viktigt att förstå att förändrade tider ställer högre krav på förändrade arbetssätt, även när det kommer till det bostadspolitiska arbetet. Hyresgästföreningens hjärtefråga att bromsa hyresutvecklingen behöver ses i ljuset av den gröna samhällsomvandlingen och vägas mot behovet av att skyndsamt skapa incitament till investeringsvilja för bostadsbyggande.

Vi behöver alla ta ett ansvar och bidra till lösningar för att skapa rätt förutsättningar för fastighetsägare att äga och hållbart förvalta sina fastigheter, och därmed främja lösningar som kan möjliggöra fler bostäder.

Antalet påbörjade bostäder har mer än halverats från 2021 på en nivå av 67.900 till planerade 23.600 bostäder i hela landet för 2024, med bakgrund av att kalkylerna inte längre går ihop för fastighetsbolagen när hyresutvecklingens diskrepans blir för stor gentemot den samhällsekonomiska kostnadsutvecklingen.

Förändrade arbetssätt betyder med andra ord att Hyresgästföreningens enda fråga inte längre kan handla om att bromsa hyresutvecklingen, eftersom dess konsekvenser är skadlig för allmänhetens intressen och riskerar att även slå undan benen på hyresgästföreningens egna medlemmar.

Ett sätt att motverka den negativa utvecklingen är i stället att se över och modernisera bostadsbidragssystemet, ett annat är att främja en förenklad hyressättning vid nyproduktion av bostäder men som till helhet både tar hänsyn till hyresgästernas behov och främjar en investeringsvilja för fastighetsutvecklare.

Fastighetsägarna välkomnar Hyresgästföreningen till att kliva på tåget där vi tillsammans med andra samhällsaktörer redan skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.