Nyheter

Erik Olsson kommenterar räntebeslut och bostadsmarknad

Text: Erik Olsson Fastighetsförmedling

Bostadsmarknadens styrka vilar på en positiv marknadspsykologi, som i sin tur bygger på att räntorna går ner. Exakt när de går ner spelar inte så stor roll, så länge man har råd att bo kvar och tron är intakt. Omvänt ger lägre räntor inte så mycket högre priser eftersom de redan är diskonterade i marknaden.

Våra mäklare berättar att de säljer en större andel av bostäderna innan de presenteras på Hemnet. Det beror dels på att vi på Erik Olsson har ett stort och uppdaterat kundregister så vi kan kommunicera direkt med många som är intresserad av en bostad, och på att marknaden är starkare så att spekulanterna agerar snabbare.

Det beror även på att Hemnets priser börjar bli så höga att fler försöker sälja bostaden innan publicering där. Man sparar det som en senare åtgärd, om det behövs. Ungefär 20% av bostäderna vi förmedlar i Malmö säljs innan de når Hemnet. Att vänta med Hemnet kan ge högre försäljningspris genom att det skapar fler förhandlingslägen där köpare är beredda att bjuda högt för att köpa bostaden redan innan den kommer ut på Hemnet senare i processen, vid behov. Vår entydiga erfarenhet är att en mäklarmetod med många visningar och flera förhandlingslägen ger säljarna bäst betalt för sina bostäder.

Prisnivån försvaras och vi fortsätter att sälja fler bostäder i år jämfört med förra året. Trots det tar försäljningarna rätt lång tid. Köparna är selektiva och mer insatta t.ex. i föreningens ekonomi. Trenden stärks av att bankerna ger spekulanter råd och uppmärksammar dem på belåning och annat ekonomiskt.

I många sammanhang betraktas stigande bostadspriser som någonting positivt. En påtaglig nackdel är dock att högre bostadspriser gör det ännu svårare att komma in på marknaden. Högre bostadspriser ökar även bostadslånen och hushållens räntekänslighet när den som köper lånefinansierar säljarens värdetillväxt. När värdetillväxten under 30 år realiseras i en villaförsäljning resulterar det i ökade bolån ungefär som koldioxidutsläpp vid förbränning av fossila bränslen. Det ger inte så många klick i media, men oförändrade bostadspriser på en stabil och förutsägbar bostadsmarknad skulle ha sina fördelar.

Tack vare att det har sålts fler bostäder den senaste tiden, samtidigt som Erik Olsson Bostadsindex visar att hela 76% vill sälja innan de köper nytt, är det många som sålt som behöver köpa ny bostad nu. De vet vad de kan betala och vill agera snabbt nu när många av dem räknar med att bostadspriserna går upp. Förväntan på högre priser gör även att fler i hyresrätt försöker köpa nu för att komma in på marknaden innan priserna stiger. Båda dessa faktorer ger en starkare bostadsmarknad och snabbare försäljningar.

Förutsättningarna för bostadsmarknaden blir bättre med höjda reallöner som får pengarna att räcka till mer. Samtidigt visade Erik Olsson Bostadsindex att den positiva marknadspsykologin som sedan en tid stärker bostadsmarknaden bygger på att ekonomin mjuklandar så att inflationen och räntorna går ner utan att sysselsättningen gör det.

Mycket positivt är då redan är diskonterat i dagens bostadspriser, som man kan hävda inte tar hänsyn till att räntorna har ökat så kraftigt i två år, utan bara har rensats från pandemieffekter. Det gör att vi, trots prisuppgångar nu, tror att bostadsmarknadens styrka snarare lär visa sig i form av en aktiv marknad där fler vågar agera, än genom några större prisuppgångar senare i år.

I Stockholm är stämningen på bostadsmarknaden fortsatt god. Vi säljer betydligt fler bostäder nu än samma tid förra året, men försäljningarna tar ofta ganska lång tid.

Att även fler säljare förväntar sig stigande priser gör att deras förväntningar ökar så att det kan vara svårt att få säljare och köpare att mötas. Köparna är ganska selektiva. Lägenheter med bra läge i innerstan går bäst. Föreningens ekonomi med fokus på lånen är viktig för köparna. Små lägenheter är trögare. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den långa publika huvudvisningen ligger runt 5% nu.

I Göteborg räknar många med att bostadsmarknaden blir starkare så att fler vill genomföra sitt bostadsköp nu, innan förväntade räntesänkningar och prisökningar. Nu i april sålde vi drygt 20% fler bostäder än förra året. Utbudet ökar som vanligt så här års. Vi får många visningsbesökare, särskilt på större lägenheter och villor. Mindre bostäder är ofta lite trögare. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen har ökat till knappa 10%.

I Malmöområdet rapporterar våra mäklare om en marknad som känns något starkare. Köparsidan är lite närmare beslut och agerar ofta lite snabbare nu än tidigare. Prisnivån försvaras och vi fortsätter att sälja fler bostäder i år jämfört med förra året. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen runt 10