Nyheter

Var femte hantverkare följer inte korrekta säkerhetsåtgärder

Drygt 1 av 4 professionella hantverkare upplever att tiden som de behöver lägga på att följa hälso- och säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen leder till störande avbrott i deras arbete flera gånger om dagen eller ännu oftare.

Därtill uppger 1 av 5 hantverkare att de inte lägger någon tid alls på att följa säkerhetskraven. Sverige är därmed det land som lägger ner minst tid på att säkra sina arbetsförhållanden bland flera andra europeiska länder. Det visar en ny undersökning utförd av Splendid Research GmbH på uppdrag av Bosch.

Tiden en viktig faktor Åtgärder för att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är mycket viktiga för professionella hantverkare, både för att förebygga olyckor och för att minimera riskerna när olyckan väl är framme. Dock finns det ofta för lite tid att se över säkerheten på plats vilket är ett allvarligt problem. Undersökningen utförd av Splendid Research GmbH på uppdrag av Bosch visar att majoriteten av professionella hantverkare i Europa ägnar mindre än 20 minuter per dag åt arbetshälsa och säkerhet, och av de svenska representanterna uppger drygt 7 av 10 att de sällan eller aldrig tar en paus för att se till att de uppfyller alla säkerhetsbestämmelser.

– Vi ser att tid är en viktig faktor för en stor del av professionella hantverkare när det kommer till hanterandet av hälso- och säkerhetsåtgärder arbetsplatsen. Det är därför mycket viktigt för oss att ständigt arbeta för att skapa funktioner i verktygen som främjar säkerheten för användaren på ett så tidseffektivt sätt som möjligt, säger Henk Becker, VD för Robert Bosch Power Tools GmbH.

De tre viktigaste säkerhetsåtgärderna Användning av hörselskydd och skyddsglasögon uppges vara de två viktigaste säkerhetsåtgärderna bland svenska hantverkare. Därefter nämns skydd mot damm och övriga säkerhetsfunktioner som är inbyggda i verktygen som KickBack Control och vibrationsdämpning. Detta återspeglas även i resultatet bland övriga europeiska länder där skyddsglasögon anses vara den viktigaste säkerhetsåtgärden, tätt följt av hörselskydd och dammskydd. Användning av säkerhetsutrustning är allra viktigast vid arbete i metall anser nästan hälften av alla svarande.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Splendid Research GmbH på uppdrag av Bosch i april 2018. Totalt deltog 952 professionella hantverkare i åldern 18 – 65 år, varav 106 från Sverige. Länderna som deltog i undersökningen var Tyskland, Spanien, Italien, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Benelux och Portugal.