Nyheter

Öresundsporten bygger nya hyresrätter i Lund

Öresundsporten utökar med 12 hyreslägenheter på Vipeholmsområdet i Lund. Öresundsporten har fått startbesked för 12 hyreslägenheter på Knut Wicksells väg 7-9 i Lund. Lovet medger tre nya huskroppar i två plan.

– Vi följer Öresundsportens strategi att långsiktigt äga, förvalta, och bygga nya hyreslägenheter i bra lägen i Lund. De nya lägenheterna kommer att komplettera vårt befintliga bestånd på ett positivt sätt, säger Ole Bang Pedersen, VD på Öresundsporten AB.

Planerad byggstart under 2019.

Bild: Öresundsporten