Nyheter

Ny kvalitets- och miljöchef på LK

LK har anställt Hans Bramevik som kvalitets- och miljöchef för affärsområdet Water and Heating Systems.

Hans Bramevik är utbildad civilingenjör i elektroteknik på Lunds tekniska högskola. Han kommer närmast från en motsvarande tjänst på Granuldisk. Innan dess har han arbetat som elkonstruktör och elektriker.

– Det känns inspirerande att få ansvara för kvalitets- och miljöfrågor i ett bolag som utvecklar smarta energilösningar. LK har en långsiktig ägare och god lönsamhet, vilket är en bra grund för att uppnå resultat. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och en positiv attityd, säger Hans Bramevik.

– Jag är väldigt glad att Hans har börjat hos oss. Han har lång erfarenhet av tillämpat kvalitets- och miljöarbete vilket gör att vi kan ta nästa steg som företag, säger Michael Söderberg, affärsområdeschef hos LK.

Hans Bramevik är baserad på LK:s kontor i Malmö och leder ett team på tre personer. Ett av hans första uppdrag blir att utveckla eftermarknadsprocessen:

– Vi har påbörjat en kartläggning för att effektivisera hanteringen av reklamations- och garantiärenden. Målet är att öka kundnöjdheten. Bättre kvalitet och lägre reklamationsutfall gynnar även miljön genom minskat svinn och färre transporter, säger Hans Bramevik.

Bland miljöfrågorna på hans bord finns exempelvis den om blyhalten i mässingsprodukter. LK har en pågående dialog om blykriterierna med sina mässingsleverantörer samtidigt som företaget utvärderar andra material. Under våren 2018 certifierades affärsområdet Water and Heating Systems gentemot de uppdaterade standarderna ISO 14001:2015 (miljöledning) och 9001:2015 (kvalitetsledning).

– ISO är ett väldigt bra verktyg för att arbeta metodiskt, inte minst i ett kreativt företag som LK där det ständigt utvecklas nya produkter och lösningar, avslutar Hans Bramevik.