Nyheter

SABO välkomnar förslag för snabbare handläggning av statligt investeringsstöd

Intresset för statligt investeringsstöd för hyresbostäder är stort bland SABOs medlemmar. Under 2017 beviljades totalt 10000 bostäder stöd. Regeringen och Vänsterpartiet har nu som en del av vårändringsbudgeten för 2018 beslutat att ge länsstyrelserna ett tillskott på 15 miljoner kronor för att minska handläggningstiderna.

– Förslaget att snabba på handläggningstiderna för investeringsstödet för hyresbostäder är bra för SABOs medlemsföretag. I dagsläget ligger handläggningstiden för investeringsstödet i snitt på 100 dagar, men i vissa fall kan det röra sig om upp till ett år. Genom regeringens förslag om ett extra stöd till länsstyrelserna kan handläggningstiderna förkortas. Det är en välriktad satsning, säger Hanna Larsson, bostadspolitisk expert SABO.

2016 beslutade regeringen om ett investeringsstöd för byggandet av hyresbostäder- och bostäder för studenter. Under 2017 beviljades cirka 10 000 bostäder stöd och Boverket bedömer ett fortsatt stort intresse under 2018.

På bilden:
Hanna Larsson, bostadspolitisk expert, SABO.