Nyheter

Fasttelefoniersättare för äldre larm och övervakningssystem

När allt fler fasta telefonlinjer tas bort eller ersätts med mobiltelefoni blir äldre automationssystem, säkerhetssystem och trygghetslarm utan möjlighet att ansluta till omvärlden. För att råda bot på detta problem lanseras det kostnadseffektiva inbyggnadskortet SC-GSM Lite, ett kort som använder mobilnäten för att koppla fastnätssamtal.

SC-GSM Lite emulerar en analog telefonlinje och som därför ersätter den fasta telefonlinjen helt, enheten kan användas till allt från röstsamtal till att skicka larmkontrollpanelers rapportkoder i CID-format eller andra typer av överföringsprotokoll som använder traditionella telefonlinjer för uppkoppling.

SC-GSM är lätt att installera, ingen programmering är möjlig och ingen programmering behövs. Allt man behöver göra är att ansluta telefonledningen till enhetens skruvplint, koppla in nätaggregat och antenn, ansluta SIM-kort och produkten är klar att använda.

Enheten spänningsmatas med 9-30 VDC och levereras med antenn och montagefötter.