Nyheter

Nytt landmärke på Varvet i Luleå

…en livsmedelsbutik för Coop i markplan samt två våningsplan under mark med parkeringar och förråd.

Dessutom byggs en befintlig trevåningsbyggnad intill om och på med två våningar, en våning med lägenheter samt en konferens- och rekreationsvåning. Lägenheterna blir ettor till treor från 50 till 80 kvm.

Huset byggs enligt kraven för Miljöbyggnad Silver. Bland annat får det solceller för energiförsörjningen. Inflyttningen är beräknad till sensommaren 2019.

– Det viktiga för oss är att leverera en produkt som vi kan vara nöjda med och framför allt att kunden är nöjda med oss efter det förtroendet vi har fått, säger Ulf Lindkvist, regionchef för totalentreprenören Selbergs Entreprenad i Luleå AB.

Attraktivt läge
Varvet ligger på stadshalvön i Luleå och får ett attraktivt läge. Alla lägenheter får utsikt över vatten.

Att ha en fullt utrustad matbutik i markplanet i det nya huset ger naturligtvis mervärden.

– Att ha en mixad miljö med affärslokaler i gatuplanet gör det betydligt trevligare. Dessutom finns det ingen matbutik i den här stadsdelen tidigare. Det blir ett bra kommersiellt läge för Coop, säger Ulf Lindkvist.

– Vad som är viktigt att nämna och som är en av styrkorna i det här projektet är den medvetna satsningen på aktiva och attraktiva utemiljöer för rekreation, bollspel och andra aktiviteter.

Miljöprofil
– Vår beställare har en tydlig miljöprofil och arbetar med Miljöbyggnad i princip i alla projekt. Hägern byggs som Miljöbyggnad Silver, en nivå högre än BBR. I upphandlingen finns kravet att vi ska certifiera byggnaden som Miljöbyggnad Silver och vi har en projektgrupp med miljösamordnare som arbetar med detta. Vi snäppar upp det ett steg till när det gäller processen i projekteringen och produktionen.

– Det blir mer egenkontroll och provningar. Vi säkerställer att rätt material handlas upp både mot energi- och miljökraven.

Trimmar organisationen
– Att jobba på det här sättet trimmar också vår egen organisation till nästa gång vi ska arbeta med Miljöbyggnad. Vi blir litet mer på tå och fokuserar på fuktsäkerhet, energi, solvärme och allt annat som är med i paketet, betonar Ulf Lindkvist.

Det är full fart i projektet, de flesta grundläggande delarna i plattan är gjutna. Man har kommit upp en våning och de första bjälklagen i gatunivå har påbörjats.

– Samtidigt pågår projekteringen av resten av huset upp till 15 våningar och det påbyggda huset. Byggnadstekniskt är det en stor utmaning är att alla laster ska passera den nya butiken och ner i källaren. Det gäller också att klara av att alla ventilationsstammar och teknik ska klara hela vägen från källaren upp till installationsrummet.

– Det här är både vårt och Galärens största projekt någonsin och därför är det viktigt att vi samverkar för att får en bra process, avslutar Ulf Lindkvist.

Fakta:

Nybyggnad av flerbostadshus på Varvet i Luleå

Byggherre: Galären i Luleå AB

Total- och byggnadsentreprenör: Selbergs Entreprenad i Luleå AB

Arkitekt: Tirsén & Aili Arkitekter HB

Totalansvar VVS och el: Assemblin

Färdigt: Sensommaren 2019