Nyheter

Nu startar bygget av ny förskola öst på stan i Umeå

Nu i januari sätts spaden i jorden för en ny förskola öst på stan som får namnet Rosendal. Den kommer att ha sex avdelningar på två plan och byggas utifrån dagens moderna standard för förskolelokaler. Förskolan ska vara klar sommaren 2019.

– Förskolan får fler avdelningar än den tidigare förskolan Mården och ligger i linje med förtätning av staden. I projektet samarbetar Fastighet och Gator och parker för att även anlägga en allmän park i nära anslutning till förskolan och det nya bostadsområdet, säger Erik Nilsson, byggprojektledare på Fastighet, Umeå kommun.

ab rosendal

Under byggtiden kan eventuella trafik- och bullerstörningar uppstå. Huset planeras vara uppbyggt med tak till sommaren. Därefter börjar fasadarbeten och invändiga arbeten. Förskolan kommer att bestå av tegel och fasadskivor för att smälta in i omgivningen och med det nya bostadsområdet som Bostaden bygger bredvid.

Förskolan byggs på den plats där tidigare förskolan Mården låg. Den verksamheten är i tillfälliga lokaler vid gamla simhallen och ska flytta in när förskolan är klar.

Totalentreprenör är Selbergs Entreprenad.

Bild: Arkinova Arkitekter
Redaktionen