Nyheter

Första spadtaget för Katrineholm och Vingåkers nya brandstation

I måndags togs det första spadtaget för byggnationen av Katrineholm och Vingåkers nya brandstation. Den nya brandstationen kommer att byggas längs riksväg 56 intill räddningstjänstens övningsfält.  

Det nya strategiska läget, utmed kringleden, gör att räddningstjänsten snabbare kommer att nå ut till alla delar av kommunerna. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är synergieffekten med övningsfältet, eftersom de två enheterna nu blir till en enhet. Bygget planeras vara klart december 2018.

ab ny brand kat

Trion som invigde byggarbetet av nya brandstationen var Fredrik Olovsson (S), ordförande för KFAB, Göran Dahlström (S) och Anneli Bengtsson (S), kommunstyrelsernas ordförande i Katrineholm respektive Vingåker.
Foto: Geza Simon

– När Katrineholm och regionen utvecklas måste alla viktiga samhällsfunktioner också göra det. Det är därför glädjande för oss att vi nu kan bygga en ny modern brandstation, säger Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Fakta om brandstationen:
Utformningen av byggnaden har tagits fram tillsammans med räddningstjänsten för att hitta optimala lösningar. Den nya brandstationen kommer att byggas enligt Sunda hus miljökrav. I byggnaden kommer aggregat för reservkraft att installeras, vilket gör att fastigheten kan drivas även vid ett eventuellt strömavbrott. På taket kommer solcellsmoduler att monteras och dessa kommer att producera ungefär 39 MWh per år. Total yta 2 750 kvm.Totalentreprenör Tegelstaden Bygg AB.

Redaktionen