Nyheter

Är vi redo för en samhällsomvandling?

Samhällsbyggnadssektorn präglas av stora och långsiktiga investeringarna samtidigt som samhällsomvandlingen är snabb, osäker och komplex. IQ Samhällsbyggnad lanserar därför en trend- och normspaning som är skapad för att diskutera och inspirera för att bättre förstå utmaningarna inom sektorn.

På ett seminarium den 20 juni presenteras och diskuteras idéskriften och vi välkomnar deltagande av media.

Idéskriften tar upp utveckling med påverkan på sektorn kopplat till bland annat den digitala revolutionen, fortsatt globalisering av ekonomin och mänsklighetens påverkan på ekosystem och på jordens klimat. Den ska framför allt inspirera sektorn till att utveckla kunskap, forska mera och på allvar anta de stora innovationsutmaningar som ligger i tiden. Idéskriften har arbetats fram av IQ Samhällsbyggnads Omvärlds- och framtidsutskott.

a dig rev

Seminariet inleds med en kortare presentation av innehållet i skriften av utskottets ordförande och dagens moderator Erik Westin och går sedan över i ett open space-format där vi gemensamt tar oss an innehållet och frågorna och diskuterar och kommenterar innehållet. Seminariet avslutas med en expertpanel som kommenterar skriften, de inspel och kommentarer som kommit fram under open space-delen. Seminariet avslutas med ett sommarmingel.

Panelister:
Åsa Minoz, ModigMinoz
Måns Elander, arkitekt SAR/MSA, Bonava
Petra Dalunde, COO Urban ICT Arena, Kista Science City

Tid: Tisdagen den 20 juni, klockan 16-18
Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm

Läs mer om lanseringsseminariet på www.iqs.se, där idéskriften också kommer att finnas tillgänglig efter den 20 juni.

Redaktionen