Nyheter

NRC Group fortsätter sin expansiva utveckling – fusionerar de svenska företagen

Den norska järnvägs- och markentreprenören NRC Group började förvärva företag i Sverige för knappt två år sedan och nu bygger man ihop de svenska dotterbolagen till ett bolag med Daniel Petterson som VD.

Vid årsskiftet går Svensk Järnvägsteknik, Elektrobyggnad och Segermo samman till ett företag, NRC Group i Sverige.

NRC Group i Sverige kommer att bestå av tre divisioner: Järnväg, Anläggning och Stora Projekt. Svensk Järnvägsteknik och Elektrobyggnad blir NRC Group Järnväg med divisionschef Joel Skönvall. Segermo blir NRC Group Anläggning med divisionschef Pär Tingström.  Stora Projekt har tidigare legat centralt, men blir nu en egen division med Kenneth Olsson som divisionschef. Ambition för koncernen är att bli den ledande privatägda järnvägsspecialisten i Norden.

a tagss
– Vi kommer att fortsätta att växa både organiskt och via förvärv. Genom fusionen vill vi få ut de bästa delarna av att vara ett stort företag. Men samtidigt ha kvar vårt kundnära arbetssätt och en platt effektiv organisation, det som alltid varit vårt signum säger Daniel Pettersson VD NRC Group i Sverige.

NRC Group i Sverige har cirka 230 anställda och omsatte 1,8 miljarder kronor år 2016.

För mer information kontakta:
Daniel Pettersson, vd, NRC Group i Sverige, telefon 072-544 50 50

Om NRC Group:
NRC Group är en expansiv järnvägs- och markentreprenör som arbetar med infrastruktur i Sverige och Norge. Vi bygger vägar, broar, tunnelbana och är experter inom alla teknikområden för utbyggnad av järnväg. 

NRC Group har huvudkontor i Fornebu utanför Oslo och åtta regionala kontor i Norge och Sverige. NRC Group sysselsätter cirka 455 personer och omsatte 2 miljarder kronor år 2016.
För mer information: www.nrcgroup.com

Redaktionen