Nyheter

Påbörjad detaljplan för ”flytt” av förskola på Mariedal i Umeå

Förskolan Varglyan på Mariedal ska utöka och i samband med det flyttas närmare Vargvägen. Den park och grusplan som försvinner när den nya förskolan byggs ersätts med ny parkmark där befintlig förskola ligger idag.

– I samband med att förskolan ska utökas planeras en rockad inom området. När parkmark och förskola byter plats får den nya förskolan ett bättre läge med bland annat en säkrare infart från Vargvägen och närhet till kollektivtrafiken. I planarbetet får vi även möjlighet att utreda hur Mariedalsparken kan utvecklas för att bli en tydligare stadsdelspark, men även att undersöka om detaljplanen kan tillåta en byggnad i tvåningar, säger Mattias Sehlstedt, andre vice ordförande i byggnadsnämnden.

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet 2019 och planen beräknas antas andra kvartalet år 2020.

Bild: Umeå kommun