Nyheter

Norrköpings kommun vill utveckla Smedby som bostadsområde

Planerna på bebyggelse kring gamla Smedby IP har oroat en del boende i området. Därför har kommunen bjudit in till ett informationsmöte där en geoteknisk expert kommer att redogöra för och svara på frågor om utredningarna av området.

Norrköping växer och behovet av fler bostäder är stort. Området kring gamla Smedby IP möjliggör ett levande kvarter med skogen och naturen som närmsta granne. En blandad bebyggelse med radhus, parhus, villor och flerfamiljshus ska skapa ett attraktivt område för dagens och framtidens Norrköpingsbor.

– Från första halvan av 1900-talet har Smedby vuxit fram som ett villaområde. Vi vill att de nya bostäderna ska utveckla områdets karaktär med blandad bebyggelse och lummiga trädgårdar som vetter mot varandra. Flerfamiljshus ökar möjligheten att bo kvar i området även om boendebehovet förändras, säger Lisa Nyström, mark- och exploateringsingenjör på stadsbyggnadskontoret.

Boende i området har uttryck oro för sättningar i sina hus i samband med en bebyggelse på Smedby IP. En oberoende geoteknisk expert har granskat tidigare utredningar av området och vid ett informationsmöte kommer den geotekniska experten att redovisa sin granskning, och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor om densamma.

– Kommunen har varit medveten om svårigheterna med marken genom hela processen. Nu bjuder vi in de boende till ett möte där utredningen presenteras, säger Lisa Nyström.

– Engagemanget för Smedby utveckling är stort, vilket är glädjande. Vi hör oron från de boende i området och tar det på största allvar. Därför bjuder vi in till detta möte, så att alla ska få svar på sina frågor. Jag vill understryka att mötet handlar om de geotekniska frågorna, och inte primärt är en dialog kring detaljplanen, säger Kikki Liljeblad (S), stadsplaneringsnämndens ordförande.

Bild: Norrköpings kommun