Nyheter

Ny funktion i SundaHus Miljödata ger stöd vid Svanenmärkning av hus

Bevakningen ger en indikation på vilka produkter som inte behöver ha en Svanenbilaga och därmed endast behöver registreras i loggboken.

Sedan tidigare finns stöd i SundaHus Miljödata som gör det enklare att uppfylla materialkraven för Svanenmärkningen.

Bakgrund

Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola kan Svanenmärkas. Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad. Förutom låg påverkan på miljön och klimatet ska byggnaden också erbjuda en god inomhusmiljö. Det säkerställs bland annat genom krav på ingående material.

SundaHus erbjuder ett flertal bevakningsfunktioner kopplade till certifiering enligt Svanen v. 3 för att beställare av byggprojekt samt konsulter och entreprenörer på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt ska kunna säkerställa att materialvalen uppfyller kriterierna.