Nyheter

Tölö Trädgårdar är trädgårdsstaden många drömmer om

…en sagolik oas. Det började med Tölö Ängar som nu följs av Tölö Trädgårdar. Den gamla trädgårdsstaden står som förebild, en inspiration från de gamla göteborgska kontakterna med England.

– För snart tio år sedan stod de första 197 bostäderna i Tölö Ängar klara för inflyttning. För två år sedan började vi med vårt andra byggprojekt Tölö Trädgårdar som består av 82 kedjehus och villor samt 64 BoKlok-hyresrätter som förvaltas av Stena Fastigheter, berättar Johan Franzén, projektledare på Skanska Sverige AB.

Tölö Trädgårdar började att detaljplaneras 2008. Nu är Skanska störst i området tillsammans med Sverigehuset och Kungsbackas kommunala bolag Eksta. Detaljplanen vann laga kraft 2014 och de första inflyttningarna påbörjades i januari 2016.

Perfekt för familjen

– Det handlar om 82 fastigheter där sista inflyttningen kommer att ske nu i december 2017. Vi har byggt tvåvåningshus i olika färger, allt enligt detaljplanen. Från faluröda till vita, svarta och grå hus. Då ambitionen är en trädgårdsstad är gatorna medvetet trånga, för att hålla nere hastigheten. Samtidigt ska gatorna fungera som en gemensam yta att kunna vistas på tillsammans med de intilliggande ängarna och den privata trädgårdssidan.

Av de som har köpt i området har många bott här tidigare och är nu intresserad av en ny bostad i trakten. Då många har anknytning till Tölö och Kungsbacka tyder det på att man trivs. Barnfamiljer hittar hit då barn och ungdomar har legat i fokus genom bland annat en allaktivitetsplan, en multisportarena i miniatyr, med möjlighet att kunna utöva flera olika bollsporter.

– Det har också varit viktigt att skapa flera torgområden för att ge de boende naturliga träffpunkter. Detta tankesätt har vi också tagit in i bostäderna där vi har satsat på sociala utrymmen med öppna vardagsrum och stora terrasser. Tanken är att första våningen är till för gemenskap och ovanvåningen den privata delen med sovrum.

Attraktiva hus

Träfasaderna består av liggande panel med stående inslag. Samtliga har en carport. Flertalet av uteplatserna ligger i syd/väst läge. För att få det perfekta solläget har de hus som ligger i norr/öster en terrass på sin carport i syd/väst läge. Denna möjlighet finns också som tillval för samtliga som så önskar.

– Vår ambition har varit att skapa moderna bostäder med en lantlig känsla för familjer där aktiviteterna står i fokus. Här finns alla möjligheter, säger Johan Franzén, med både golf, natur och motionsslingor in på knuten.

Byggnaderna är energieffektiva med exempelvis 25 % lägre energiförbrukning än Boverkets regler. Husen är prefabricerade och monteras under en dag. Fokus ligger på tätt hus så fort som möjligt. Skulle det regna en planerad monteringsdag skjuter man upp monteringen till nästkommande soliga dag.

– Vi på Skanska Nya Hem har ett mycket gott samarbete med produktionen och underentreprenörer och ett gemensamt fokus på nöjda kunder. Vi ser ett gott resultat med många återkommande kunder till våra projekt, säger Johan Franzén.

Fakta:

Byggherre: Skanska Sverige AB

Totalentreprenör/Planansvarig: Kungsbacka kommun

Arkitekt: Kanozi Arkitekter