Nyheter

Hur skyddar du dig mot varumärkesintrång?

Det har aldrig varit svårare än idag att övervaka sina varumärken, inte minst på grund av globaliseringen och den snabba spridningen av kommersiella online-kanaler. Detta betyder även att det är svårare än någonsin tidigare att hitta och registrera ett unikt varumärke. Å andra sidan innebär alla nya sociala medier och framstegen inom marknadsföringsteknologi att varumärken kan synliggöras på nya fantastiska sätt.

Det här skriver Tim Eisenstadt, Director of Product Marketing, CompuMark at Clarivate Analytics.

Det är framför allt mindre varumärken och nystartade företag som inte längre stoppas av traditionella hinder mot att kunna konkurrera på global nivå. Detta har resulterat i en stor mängd nya varumärken på marknaden, fler kanaler övervaka och en generellt sett större sannolikhet för såväl avsiktliga som oavsiktliga överträdelser.

Beakta att 8 av 10 företagschefer bekräftar att antalet varumärkesintrång ökar. Värdefulla varumärken är mer sårbara än någonsin tidigare och det är upp till företagen själva att se till så att de inte drabbas av potentiellt långvariga varumärkesskador.

ab security

Ett företags varumärke är ofta deras viktigaste tillgång och måste därför skyddas noggrant. Den kommersiella kyrkogården är fylld med företag som gått i graven för att de inte lyckats skydda sitt varumärke.

Att i förväg snabbt upptäcka potentiella överträdelser ökar möjligheterna att hindra intrånget innan skadan är skedd. Ditt varumärke är ditt löfte till dina kunder och idag är dess rykte helt avgörande för framgång. Därför bör investeringar i skydd vara ett givet beslut. Hur ska då varumärkesägare hantera sina risker inom sina ofta pressade budget- och tidsramar?

Var proaktiv – det är aldrig för tidigt att tänka på att skydda ett varumärke – oavsett om det är under utveckling, nyligen har lanserats eller har använts under flera år. Var proaktiv och håll koll på ditt varumärke för att identifiera potentiella konflikter tidigt, helst när nya varumärkesansökningar lämnas in eller publiceras. Om ditt varumärke redan finns globalt (har du en webbplats?) eller har potential att nå dit i framtiden, se då till att du övervakar alla relevanta marknader, även de lite mindre.

Bedöm risken – koncentrera sig på de överträdelser som kan orsaka största möjliga skada på ditt företags rykte. Titta på om det falska varumärket i fråga verkligen skadar ditt. Även om ett liknande varumärke inte verkar vara en överträdelse, så kan det faktiskt vara det.

Säkra dina rättigheter online – Idag är webbdomäner, sociala medier, användarnamn, hashtags, namn på appar, samt registrerade företagsnamn lika viktiga som själva varumärket. Se till att skydda och säkra även dessa.

När varumärkeslandskapet ändras så pass snabbt som det gör idag måste du vara vaksam och utnyttja alla resurser du har till ditt förfogande. CompuMarks Watch-tjänst erbjuder t ex en omfattande datauppsättning som, i kombination med vår breda varumärkesexpertis, gör att vi kan övervaka dina varumärkestillgångar i hela världen, så att du kan reagera på potentiella överträdelser så fort de dyker upp.

Text: Tim Eisenstadt, Director of Product Marketing, CompuMark at Clarivate Analytics
Redaktionen