Nyheter

Regin lanserar webbshop och digital dokumentation

För installatörer och integratörer kan produktbeställningar vara ett tidsödande arbete, dessutom är dokumentationen föråldrad och svårhanterad. Regin lanserar nu en webbshop som gör det möjligt att köpa produkter direkt över nätet – med all dokumentation tillgänglig med ett knapptryck.

Installatörer kan göra stor skillnad för miljön bara genom produktval, men då behöver de ha möjlighet att snabbt och enkelt få tag i produkter och lösningar. Den nya webbshoppen Regin Shop Online är ett viktigt led i ambitionen att underlätta och tidseffektivisera för sina kunder att göra bra val.

När Regin intervjuade sina kunder visade det sig att ett föråldrat men framförallt tidsödande dokumentationsarbete var ett utbrett problem inom styr- och reglerbranschen.

ab regin


– Vi kunde tydligt se vad som saknades – en digitaliserad och förenklad tillgänglighet av produkter, men framförallt en digitaliserad form av dokumentation, säger Inga Hedman, marknadskommunikationschef på AB Regin.

Regin Shop Online – direkt och digitalt
Webbshoppen innebär att installatörer och integratörer kan lägga sina produktbeställningar och få varorna levererade direkt till projektet, om så önskas. Dessutom kan de även koppla sina ordrar till specifika projekt, spara vanliga ordrar i inköpslistor samt rådfråga en säljare direkt via chattfunktion.

Framför allt får branschen tillgång till all produktdokumentation som hör till projektet – direkt och digitalt – med bara ett knapptryck i den nya webbshoppen.

– Nu snabbar vi på energieffektiviseringen. Landets installatörer och integratörer inom styr- och reglerteknik arbetar dagligen för en bra energieffektivisering, därför att det viktigt att vi hela tiden arbetar för att underlätta deras dagliga arbete med bra produkter och snabb service, avslutar Inga Hedman.

Redaktionen