Nyheter

Nya kontor och mötesplatser på Wientertorget

Helsingborgshem planerar att bygga om den tidigare ICA-butiken på Wienertorget till en kombinerad arbets- och mötesplats. Tanken är att det ska fungera som en mötesplats, ett nytt vardagsrum, för boende på Planteringen och både Helsingborgshem och PlantEra PlantÄra planerar att flytta delar av sin verksamhet hit.

Genom ett nytt områdeskontor vill Helsingborgshem utveckla sin närvaro på området och förutom att delar av Helsingborgshems personal kommer att ha sin arbetsplats här kommer PlantEra PlantÄra att finnas representerade från start.

– Jag är både glad och stolt över att få vara med att bidra till utvecklingen på Planteringen. Vi tror att detta kommer att bli ett riktigt lyft för hela området. På sikt hoppas vi också att fler aktörer väljer att lägga hela eller delar av sin verksamhet här, säger Lars Hansson, ordförande i Helsingborgshem.

Bygglovet för att bygga om huset är beviljat och nästa steg är att handla upp entreprenör. Om allt går som planerat kan inflyttning ske redan till hösten nästa år.

– Vi ser fram emot att utveckla vårt stadsdelsarbete tillsammans med våra samarbetspartners. Vårt stadsdelsarbete har gett oss en annan sorts närvaro, där vi kan möta helsingborgarnas behov på ett helt annat sätt, säger Anna Jähnke, ordförande Arbetsmarknadsförvaltningen.

Förhoppningen är att detta ska bli en naturlig mötesplats, ett extra vardagsrum för de som bor på Planteringen och det kommer att finnas möjlighet att påverka aktiviteterna i huset. Här finns planer på ett fullt utrustat kök i öppen miljö och ett modernt mediatek med avskilda platser för till exempel läxläsning och föreläsningar.

– Tillsammans med PlantEra PlantÄra vill vi inspirera boende till att starta och vara delaktiga i olika aktiviteter. Sammantaget kommer detta att bidra till att fler människor rör sig i området, något vi också tror kommer öka trivseln och tryggheten, säger Przemek Malachowski, chef Bosocial utveckling på Helsingborgshem.

Utemiljön på Wienertorget kommer också att förnyas av en landskapsarkitekt. Ombyggnaden av den redan etablerade servicebutiken, Annas Direkten, i grannfastigheten kommer att vara klar redan till årsskiftet och här utökas successivt verksamheten med ett mindre basutbud av matvaror.

Fakta:
PlantEra PlantÄra arbetar för att Planteringen ska utvecklas på ett positivt sätt. Detta sker genom samarbete och dialog med de som bor, arbetar, driver ett företag eller är aktiv i en förening i området. Namnet PlantEra PlantÄra symboliserar den växtkraft och stolthet som spirar både i stadsrummet och i människors hjärtan.

Arbetsmarknadsförvaltningen är processägare för PlantEra PlantÄra som sin tur består av ett team med medarbetare från Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan.

Bild: Helsingborgshem