Nyheter

Wood’s ställer om och möter EU:s hårdare miljökrav

Wood’s har tillverkat och utvecklat avfuktare i över 60 år. Tillverkningen har legat i Kanada där också företaget startade.Nu har produktionen flyttat till Sverige för att möta EU:s nya miljökrav av miljövänligt kylmedia. Satsningen i Sverige har medfört stora fördelar för produktutveckling och miljö tekniska lösningar.

Hösten 2018 lanseras 8 nya avfuktarmodeller med ny teknik och HFC-fritt kylmedium för hela Europa.

Miljöanpassad produktutveckling
– Wood’s tar nu täten i övergången till miljövänligt kylmedia för att möta EU:s miljökrav redan nu. Satsningen i Sverige har medfört omfattande produktutveckling och investeringar med egen produktionslinje i Electrolux gamla fabrik i Mariestad. Produktionen är miljöcertifierad enl. ISO-14001 och kvalitetscertifierad enl. ISO-9001. Den spetskompetens och högteknologiska utrustningen som krävs i processen finns att tillgå på lokal nivå. Förutsättningarna för att möta miljökraven och de effektiviseringar som är nödvändiga för utvecklingen finns i Sverige säger Patrik Tedsjö vd för Wood’s, Tes Scandinavia AB.

Sverige och produktion i framkant
– Miljöaspekten är en viktig del i Wood’s arbete något som också efterfrågas av både återförsäljare och konsumenter.Genom den nya anläggningen och närheten mellan de olika funktionerna i försörjningskedjan undviker vi även långa och utsläppstunga transporter. Avfuktarna är förbättrade på mer än 40 punkter, har 20 % högre kapacitet och 15 % bättre energieffektivitet tack vare det nya kylmediet och bättre styrsystemet,  avslutar Patrik Tedsjö.

– Flytten till Sverige har medfört stora fördelar kring lokal miljöteknik och utveckling. Vi ser också möjligheter att effektivisera och få balans mellan stigande kostnader för logistik och att kunna tillgodose marknaden med produkter efter behov. Det är viktigt att hålla ihop utveckling, produktion och marknadssidan vilket vi nu med full kraft kan få synergieffekter av säger Patrik Tedsjö.

Storsatsning på produktnyheter
Hösten 2018 lanserar Wood’s den nya SW-serien med 8 nya avfuktarmodeller.

– Lanseringen har hittills varit en succé och de nya avfuktarna kommer att finnas hos alla de större kedjorna i Norden. Vi ser stor tillväxt i Europa och i länder som Frankrike och Litauen ser vi ännu större ökningar och stor tillväxtpotential. Med de nya svensktillverkade SW-serien tar vi ett viktigt steg i företagets hållbarhetsmål. Målet är att 75% av produktsortimentet ska vara tillverkat i Sverige senast 2020, avslutar Patrik Tedsjö.

Fakta:
Woods ägs av TES Scandinavia AB som är ett house of brands inom luftvård med egna varumärken och dotterbolag i Sverige och Norge.

Varumärken som Wood’s, HACE och ELFI ingår i portföljen.

Omsättning: 96 miljoner, (45 miljoner Sek Export (2017)).

Anställda: 22

Kunder: 500 000 hushåll

Yta: Produktionsytan är 35 000 m2, inkl. viss lageryta