Nyheter

Amasten söker bygglov för 50 lägenheter i Timrå

Amasten har lämnat in en bygglovsansökan för 50 lägenheter i centrala Timrå. I juni kommunicerades det att bolaget Riki bostäder förvärvats till Amasten. Förvärvet är en del av Amastens nya satsning, att kunna erbjuda kostnadseffektiva och hållbara bostäder, med kort produktionstid.

Produktionstiden från färdigt bygglov till inflyttning är cirka 10 månader. Den förkortade processen är ett resultat av en industriell process. Bostäderna är energisnåla och håller hög standard. Planen är att de nya lägenheterna i Timrå ska stå klara till sommaren 2019.

Timrå har ett attraktivt läge och är en expansiv kommun. Vi vill med att utveckla kommunen, berättar Mikael Rånes, förvaltningschef Amasten.

– Trycket för Timrå håller i sig och att Amasten söker bygglov är ett ytterligare bevis på att det finns en stark framtidstro och att vår attraktivitet ökar, säger Klas Lundgren, förvaltningschef miljö- och bygg Timrå kommun.

Amasten äger sedan tidigare lägenheter, kontors- och butikslokaler i Timrå.

– Vi vill, tillsammans med våra kommuner, skapa hållbara boendemiljöer. Den sociala hållbarheten är en stor del av det. Med en förkortad process sparar vi både tid och pengar. I slutändan betyder det lägre boendekostnader för vår slutkund, berättar Mikael Rånes, förvaltningschef Amasten.

Foto: Marie Zetterlund, Timrå kommun