Nyheter

Nytt kapitel i värmländsk framgångssaga – Byggbolaget blir Consto

Efter 20 framgångsrika år med expansiv tillväxt förvärvades, för ett drygt år sedan, värmländska Byggbolaget av norska byggkoncernen Consto. I och med årsskiftet löper man nu linan ut och antar namnet Consto AB.

EN LJUMMEN KVÄLL i slutet av augusti 1995 träffades Byggbolagets grundare Lasse Vikström, Ulf Bemler och Jonas Jönsson för att smida planer kring ett gemensamt företagande. I början av 1996 registrerades Byggbolaget i Värmland AB och hjulen började långsamt snurra.

Samma hjul har under en 20-årsperiod snurrat allt snabbare och företaget har haft en tillväxt med få motsvarigheter inom värmländsk näringsliv.

2016 hade personalstyrkan växt från den ursprungliga kärntruppen av de tre delägarna, till över 200 anställda. Takbyten och altanreparationer har under samma tidperiod övergått till väsentligt större och mer krävande byggprojekt. Flera av Värmlands byggnadsmässiga landmärken – Karlstads CCC, Bostadsområdet Bryggudden m.fl  – har Byggbolaget som huvudentreprenör. Upptagningsområdet har likaså expanderat till fler och större objekt i både Sverige och Norge.

ab consto

FÖR DRYGT ETT ÅR SEDAN – i november 2016 – förvärvades 70 procent av Byggbolaget av norskägda bygg- och anläggningskoncernen Consto AS. Expansionen har efter övertagandet fortsatt och mycket talar för att Byggbolaget under 2017 når en omsättning på nära 1,4 miljarder kronor.

– Prognosen för 2018 ser bra ut, bekräftar Lasse Vikström, en av de ursprungliga grundarna, tillika Koncernchef för den svenska verksamheten.

I OCH MED det kommande årsskiftet löper man samtidigt linan ut och samlar hela den svenska verksamheten under Consto AB.

– Visst finns där en smula nostalgi och vemod att överge vårt namn, säger Lasse Vikström. Samtidigt möter jag dagligen samma positiva ansikten runt omkring mig och för kunder och leverantörer kommer det mesta att vara sig likt.

Det formella namnbytet genomförs den 31 december.

Redaktionen

Av Redaktionen