Nyheter

Theta engineering ansluter sig till XPartners

Theta engineering AB ansluter sig till XPartners Teknikkonsultgruppen XPartners Samhällsbyggnad AB utökar koncernen med ett nytt bolag Theta engineering  den 7 maj 2024, och kommer med denna utökning bli ca 580 anställda.

Med denna affär förstärks XPartners koncern både kompetens- och resursmässigt, och tjänsteutbudet breddas inom berg och anläggning. Koncernen kommer att omsätta ca 920 mkr och samtliga bolag jobbar aktivt med hållbarhet vilket stärker XPartners som koncern ytterligare inom området.

XPartners koncern har sedan våren 2021 arbetat med att skapa en rikstäckande multidisciplinär samhällsbyggnadsplattform där olika bolag, kompetenser, människor och kulturer samarbetar för högre utväxling i sitt arbete med omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Affärsmodellen bygger på värdeskapande genom samverkan och entreprenörskap, där varje bolag bevarar sin egen identitet, men drar nytta av de fördelar som koncerntillhörigheten ger. Ägarna till bolagen som ansluter blir delägare i XPartners tillsammans med den största ägaren som är den nordiska private equity-bolaget Axcel, och de fortsätter det löpande operativa arbetet i det egna bolaget under sitt eget varumärke.

Genom domänkunskap, digital förståelse och hållbarhetsengagemang vill man vara med och göra Sverige till ett föregångsland inom miljö, samhällsbyggnad och infrastruktur.

Olle Bertfelt, XPartners koncernchef:

– Det är med glädje vi hälsar Theta välkomna i XPartnersfamiljen. Jag känner stolthet över den samverkansplattform vi på kort tid byggt upp, och alla duktiga entreprenörer som sen dess anslutit sig till oss. Speciellt roligt har det varit att se interaktionen mellan bolagen spontant växa fram och leda till fler och bättre affärer. Med detta nya bolag i koncernen fortsätter vi vår tillväxtresa, vilket ligger helt i linje med XPartners koncernens långsiktiga strategi att bli en betydande konsultaktör med starkt hållbarhetsfokus. Tillsammans kan vi accelerera och utveckla det som både kunder, bransch och samhälle behöver, och också bidra till en långsiktig utveckling för våra medarbetare.

Linus Levinson, VD Theta:

– Denna sammanslagning är helt i linje med vår långsiktiga strategi att knyta upp viktiga samarbetspartners till oss. Vi ser en stor fördel att vara en del i XPartner och dess nätverk, det både stärker oss och även möjliggör en ljus framtid då vår kompetens kan tillvaratas på bästa sätt på marknaden. Theta blir nu en aktör som både på egna ben, och tillsammans med våra partners kommer kunna tillgodose marknaden med både nischad och specialiserad kompetens.

Om Theta

Theta Engineering AB grundades 2015, och är ett konsultbolag som kompletterar marknaden med unik erfarenhet av att kunna leverera projekt under budget samt före tid under byggskedet. Theta erbjuder nyckelpersonal med unik kompetens inom områden projektledning, berg och anläggning, projektstyrning med planering, kalkyl och kostnadsstyrning, samt teknik. Theta medverkar i flera av de största infrastrukturprojekten och är specialiserad inom berg och anläggning, både under framtagande av handlingar och planer, men framför allt under genomförandet. Bolaget har en bred kompetens gällande alla projektstyrande aktiviteter för att tillsammans med kund leverera ett projekt som följer kontrakt, ekonomi, tidplan samt kvalitet. www.thetaengineering.se

Om XPartners

XPartners Samhällsbyggnad grundades våren 2021, och omfattar sen tidigare 16 bolag med närvaro i stora delar av Sverige. Gruppen generar idag cirka 920 miljoner kronor i omsättning och har cirka 580 anställda. I April 2023 tillträdde investeringsfonden Axcel som ny kapitalstark huvudägare i XPartners för att stötta XPartners till att driva tillväxt, inklusive genom att addera ytterligare teknikkonsultföretag till XPartners. Utöver Axcel ägs XPartners framför allt av tidigare delägare till de respektive bolagen som utgör XPartners. www.xpartners.se

Om Axcel

Axcel grundades år 1994 och är ett nordiskt private equity-bolag som fokuserar på medelstora företag inom fyra sektorer: teknologi, industri och tjänster, hälsovård och konsument. Axcel har en bred bas av både nordiska och internationella investerare och har rest sex fonder med totala kapitalåtaganden om 3 miljarder euro. Dessa fonder har gjort 70 plattformsinvesteringar, fler än 300 tilläggsförvärv och 49 avyttringar. Axcel äger för närvarande 21 bolag och är i färd med att resa sin sjunde fond. För mer information, besök www.axcel.dk

Foto: PublicDomainPictures