Nyheter

NCC bygger ny skola i norra Lund

NCC har fått i uppdrag av Lundafastigheter att bygga nya förskolan och skolan Sagoeken på Kämnärsrätten i norra Lund. Uppdraget, som är en totalentreprenad, har ett ordervärde på cirka 115 miljoner kronor.

Sagoeken är en kombinerad skola och förskola för 300 barn i åldrarna 1-9 år. Skolan består av två huskroppar; en F3-skola för 200 elever i två plan i den ena och en förskola för 100 barn i ett plan i den andra.

– Behovet av nya förskolor och skolor är stort i Lunds kommun. Det är därför glädjande att ni nu tillsammans med NCC ska bygga nya Sagoeken, som blir ett välkommet tillskott i norra Lund, säger Jonna Myrebris, fastighetschef på Lundafastigheter.

a lund

Förskolan ska byggas som en flexibel enhet så att den enkelt kan göras om till skola vid behov. Huskropparna är sammanbyggda på nedervåningen, där man ska ha gemensamma funktioner som bibliotek, restaurang och tillagningskök. Ovanpå skolan och förskolan avser AF Bostäder att bygga studentbostäder i tre till fyra våningar.

– På NCC har vi lång och gedigen erfarenhet av att bygga skolor. Sagoeken kommer att byggas som miljöbyggnad silver, vilket innebär fokus på sunda byggmaterial, låg energiförbrukning och ett bra inneklimat, säger Kristian Jansson, affärschef NCC Building.

Byggstart är planerad till november 2017 och skolan beräknas stå klar sommaren 2019.

Bild: Zoom arkitekter

Redaktionen