Tag: Boverket

Ny kartläggning om ungas boende

Åtta av tio unga, hela 77 procent, mellan 19–25 år bor i en kommun som har…Färdplan för en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att ta fram ett förslag till…Boverket reviderar byggprognosen

Antalet påbörjade bostäder minskar kraftigt i år, och nedgången…Riksbyggen välkomnar regeringens uppdrag till Boverket om vägledning för arbete med exploateringsavtal

Riksbyggen välkomnar uppdraget som regeringen gett Boverket i uppdrag…De får priset Årets Strålkastare

Tioårsjubilerande podcasten Staden har tilldelats priset Årets Strålkastare av de…Nytt bidrag för energieffektivisering i el- eller gasuppvärmda småhus

Från och med i dag den 3 juli kan den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för…Boverkets byggprognos juni 2023: Bostadsbyggandet faller snabbt och byggtakten blir låg under lång tid

Fallande köpkraft hos hushållen, tredubblade bostadsräntor, kraftigt…Boverket ska föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder

För att minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat…Dags för nästa remissrunda för förslag till nya byggregler

I arbetet med översynen av Boverkets byggregler skickar nu Boverket ut remisser om förslag till nya föreskrifter om säkerhet vid användning av…Standardiserad digital information förenklar bygglovshantering

Det finns 290 kommuner i Sverige och lika många system…Boverket: ”Risk för mycket kraftig inbromsning av bostadsbyggandet”

Förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har…Hyresgästföreningen : ”Vi behöver konkret politik som håller uppe bostadsbyggandet”

Boverket och Byggföretagen spår i…Boverkets reviderade byggprognos

Idag publicerar Boverket en…Arkitekter skissar för ett vardagsliv i Ukraina

Trots att bomberna faller i Ukraina pågår en form av vardagsliv. För…Lärdomar från lyckade byggprojekt

Det har saknats en…Ny kartläggning visar: Brist på senioranpassade bostäder i åtta av tio kommuner

Fler än åtta av tio kommuner, 83 procent, saknar helt…Halmstad en av de första kommunerna med delade digitaliserade detaljplaner

I kommunen pågår inom projektet ”digital samhällsbyggnad” just nu ett arbete med att digitalisera alla gamla detaljplaner. Vinsten för kommuninvånarna blir att…Skarpt läge för digitala detaljplaner

Det är skarpt läge för digitala detaljplaner i Sverige. Från årsskiftet…Ny unik klimatdeklarationsfunktion

Lagen om klimatdeklarationer för byggnader började gälla den 1 januari 2022. Lagen berör nya byggnader där…Bostadsbyggandet håller takten – ökar med 15%

Boverket bedömer att…Kommande byggregler lättare att använda

Boverkets byggregler omarbetas enligt en ny regelmodell. De kommer att bli lättare att använda. Det blir mindre av detaljregleringar och mer av funktionskrav. Hänvisning…Mellby Hus: ”Gör bygglovsprocessen rättssäker och billig”

Dagens bygglovsprocess är både onödigt dyr och rättsosäker. Digitalisering är enda lösningen. Det menar…Ny sektor-EPD för hyvlade trävaror stärker trämaterialet miljömässiga fördelar

ranschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en sektor-EPD, Environmental Product Declaration, för hyvlade trävaror baserat på data från 16 förädlingsenheter. Den…Bostadsbyggandet ökar men fortsatt högt byggbehov

En stark efterfrågan på bostäder lägger grunden för ett ökat bostadsbyggande. Boverkets prognos…Vetenskapligt validerat: Att satsa på projektkulturen är en lönsam investering

Bristande motivation och engagemang i byggprojekt orsakar fel för mångmiljardbelopp varje år. Vad har vi egentligen för projektkultur i byggsektorn? Hur är…Riksbyggen: Välkommet förslag om gränsvärden i klimatdeklarationer av byggnader

Boverket föreslår att gränsvärden för klimatdeklarationer införs och att fler livscykelfaser ska ingå. Detta är något som Riksbyggen…Boverket: ”Byggbranschen upprepar samma fel som man gjorde för tio eller tjugo år sedan”

Boverket har ett pågående regeringsuppdrag att verka för god inomhusmiljö. Redan tidigt i det uppdraget växte Boverkets insikt om att kvalitetsbrister i projekten, inte…Ny miljövarudeklaration från Svenskt Trä för sågade trävaror

Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) för sågade trävaror baserat på data…Ny svensk exportsuccé

Träbyggande i 2020-talstappning uppvisar en snabb utveckling i Sverige och omvärlden.  Tekniken är i dag att betrakta som etablerad genom fler och fler byggprojekt…Konsumenterna glömmer hållbarhetsaspekten när det kommer till renovering och byggande

Bygg- och fastighetssektorns produktion står för sammantaget cirka 10 till…Boverket ser över byggregler – färre detaljerade krav

Boverket rapporterar nu regeringens uppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I arbetet med översynen har Boverket arbetat fram en ny regelmodell…Ny metod för att bedöma bostadsbristen

Nästan 10 procent av hushållen i landet är trångbodda och drygt 1 procent av dem har dessutom en ansträngd boendeekonomi. Det är hushåll som har en orimlig boendesituation och som saknar ekonomiska möjligheter att ta sig ur den…Nya siffror: Beviljade bygglov minskar

När antalet beviljade bygglov för småhus och flerbostadshus under de fem första månaderna summeras visar det tydliga tecken på ett minskat bostadsbyggande. Byggloven har minskat…Kommuner tar ut pengar från allmännyttiga bostadsföretag på ett felaktigt sätt

Totalt är det enligt Boverkets senaste rapport har tio kommuner som tagit ut sammanlagt…Unikt projekt: 300 bostadsbolag skärper klimatkraven

Nära en femtedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp kan härledas till byggbranschen. I ett unikt…Trygghet i fokus på Bostadsforum 2020

Välkommen till två fullspäckade konferensdagar 17-18 mars…Energivett kan minska skolornas elkostnader med 1 miljard årligen

Enligt Energimyndigheten står byggnader för över 50 procent…Tolv kulturlokaler får bidrag 2019

Totalt fördelas i år cirka 9,65 miljoner kronor till tolv icke-statliga kulturlokaler runt om i landet…Boverket vägleder byggherrar om livscykelanalyser

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning…