Nyheter

De får priset Årets Strålkastare

Tioårsjubilerande podcasten Staden har tilldelats priset Årets Strålkastare av de fyra statliga myndigheterna Boverket, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet och ArkDes. Prisutdelningen skedde på konferensen Gestaltad livsmiljö på Arkdes.

Podcasten, som drivs av skribenten Dan Hallemar och urbanforskaren Håkan Forsell, får priset för att ”med tydlig historisk förankring på ett kunnigt och lättillgängligt vis förmedla kulturella, politiska och ekonomiska perspektiv på stadsbyggnad och arkitektur”

– Det är alltid roligt att få en klapp på axeln för arbetat man lägger ner, som ett bevis på att ens vilja att berätta om städer når fram, säger Dan Hallemar.

Syftet med Årets strålkastare  är att sprida kunskap och goda initiativ liksom att skapa engagemang. De fyra myndigheterna vill med priset uppmärksamma aktörer som belyser den gestaltade livsmiljöns olika perspektiv och därmed lyfter den nationella politiken för gestaltad livsmiljö.

– Att vi har nått fram, ända upp på statlig nivå, kan nog ha att göra med att historien om särskilt svenska städer är så oberättad. Det finns så mycket att upptäcka och så mycket att försöka förstå, avslutar Dan Hallemar.

Podcasten Staden har hittills gjort 148 avsnitt. Sveriges Arkitekter är stolt sponsor sedan start.

På bilden: Dan Hallemar och Håkan Forsell får priset årets Strålkastare för sin tioåriga pedagogiska gärning att ge andra perspektiv än de gängse på stadsbyggnad och arkitektur.

Foto: Simon Johansson