Nyheter

Nytt bidrag för energieffektivisering i el- eller gasuppvärmda småhus

Från och med i dag den 3 juli kan den som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Det är också möjligt att få bidrag för åtgärder på klimatskärmen.

Regeringen har beslutat om ett bidrag till energieffektivisering i el- eller gasuppvärmda småhus. Bidraget ska minska sårbarheten för höga energipriser och kan sökas för materialkostnader för värmesystemsåtgärder, till exempel värmepump, biobränslepanna eller värmeväxlare. Bidrag kan även ges för vissa klimatskärmsåtgärder under förutsättning att småhusägaren har fått bidrag till värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022 avseende samma småhus. Den som utför åtgärden måste vara godkänd för F-skatt.

Bidrag kan lämnas med högst 50 procent av materialkostnaden för åtgärderna, och kan betalas ut med högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.

Det är länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar och beslutar om bidrag. Det är även länsstyrelsen som besvarar frågor om bidraget. Ansökan görs dock via Boverkets e-tjänst från den 3 juli 2023.

Mer information och ansökan (på Boverkets webbplats): 

Bidrag för energieffektivisering i småhus – Boverket

Foto: Achim Scholty