Nyheter

Mellby Hus: ”Gör bygglovsprocessen rättssäker och billig”

Dagens bygglovsprocess är både onödigt dyr och rättsosäker. Digitalisering är enda lösningen. Det menar Mellby Hus i ett pressmeddelande.

Kostnaderna för bygglov varierar beroende på vilken kommun man bor i. Men det brukar bli en avsevärd summa när man bygger hus. Då är inte kostnaden för att ta fram bygglovsmaterial som ritningar och teknisk dokumentation medräknat:

– Vi får många vittnesmål om bygglovshandläggare som ställer särkrav som inte finns med i Plan- och bygglagen. Bygglov avslås också på grund av rent tyckande från en bygglovshandläggare trots att den ansökta åtgärden inte strider mot några satta krav eller lagar. Vi erbjuder ofta hjälp till kunder i form av rådgivning för att formulera svar eller ställa krav på kommunen att följa gällande lagar och riktlinjer. Många är dock rädda att få ytterligare förseningar och går hellre med på särkraven för att inte hamna i bråk med bygglovshandläggaren, något som fördyrar deras byggnation helt i onödan. Vi har också sett exempel på kunder som givit upp i sina diskussioner med bygglovsavdelningen och helt enkelt dragit sig ur bygglovsprocessen. Det är något som verkligen inte främjar vare sig sysselsättningen eller bostadsbristen,  säger Fredrik Sahlberg VD på Mellby Garage och Mellby Hus.

De stora nationella skillnaderna på hur ett bygglov ska utformas för att accepteras av bygglovsavdelningen är inte bara ett problem för kunderna, fortsätter Fredrik Sahlberg:

– För alla oss som tillverkar och säljer bostäder över hela Sverige ställer det krav på att vi måste anpassa våra bygglov beroende på vilken kommun det gäller. Det kan till exempel gälla i vilket dokument som olika information ska finnas eller olika krav på information i olika kommuner. Det medför att det är mycket svårt att automatisera bygglovshandlingar. Vi har i våra digitala system all information och möjlighet att automatiskt generera bygglovsritningar och bygglovshandlingar. Men eftersom olika kommuner kräver att informationen anges på olika sätt resulterar det i att vi måste ha någon anställd som korrigerar alla bygglov beroende på kommun. Det är tidsödande och helt onödiga kostnader som landar på kunden.

Rättssäkerhet innebär bland annat att det finns en rättsordning som ger individen skydd mot övergrepp från samhället och att alla ska behandlas lika inför lagen.

Fredrik Sahlberg menar att det är uppenbart och allmänt känt att så inte är fallet när det kommer till bygglov och att det bör uppmärksammas och tas på allvar:

– Lösningen är digitalisering. Boverket måste sätta en nationell mall på hur bygglov ska utformas för att accepteras. Det ska inte råda några regionala skillnader. Vi föreslår även att bygglovsförfarandet digitaliseras och att bygglovshandläggningen ersätts av en databas där alla regler för din tomt finns. Med ett modernt system skulle du som vill söka bygglov kunna logga in med bank-id, skriva in fastigheten du ska bygga på och skapa ditt bygglov. Systemet känner av om dina angivna uppgifter på något sätt strider mot de regler som gäller för din tomt. Om inte får du ditt bygglov omgående och kostnaden bör inte vara mer än någon hundralapp. Om din ansökan strider mot någon regel ska den anges av systemet och du får då frågan om du vill att ärendet ska tas upp i byggnadsnämnden mot en högre avgift eller om du vill ändra på bygglovet.