Nyheter

Boverket vägleder byggherrar om livscykelanalyser

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för att göra livscykelanalyser (LCA) av byggnader. Med hjälp av en livscykelanalys i tidigt skede har du störst möjlighet att minska miljöpåverkan. Vägledningen finns på Boverkets webbplats och ger mer kunskap om metoden för att beräkna en byggnads miljöpåverkan under hela dess livslängd. Allt ifrån utvinning av råvaror till byggande, förvaltning samt återvinning och avfallshantering när byggnaden rivs.
Livscykelanalyser (LCA) är ett bra verktyg för att beräkna i vilka skeden som miljöpåverkan är som störst. Resultatet kan användas av byggherrar, projektörer och entreprenörer för att projektera, bygga och förvalta med mindre miljöpåverkan. LCA kan också vara ett sätt att få bättre koll på vad det egentligen kostar att vara en klimatsmart byggherre. Och hur mycket det finns att vinna på att tänka efter före.
I Boverkets vägledning finns bland annat avsnitt som handlar om vilka krav på LCA som kan ställas vid upphandlingar av byggprojekt och hur man gör en LCA vid ombyggnad. Vägledningen handlar i första hand om byggnader men den kan också användas för andra byggnadsverk som vägar, järnvägar och broar. Det är i första hand både privata och offentliga byggherrar som vill beställa en LCA som har nytta av Boverkets vägledning. Men den kan också användas av byggentreprenörer som får i uppdrag att genomföra en LCA-beräkning.
Boverket vill med denna vägledning om LCA för byggnader underlätta för fler aktörer att arbeta med genomtänkta livscykelanalyser och bidra till att minska bygg- och fastighetssektorns påverkan på miljö och klimat. Boverket har tidigare på regeringens uppdrag gjort en utredning om hur klimatdeklarationer av byggnader kan genomföras i Sverige. Klimatdeklarationer av byggnader kan också vara ett sätt att driva på arbetet med att minska byggnaders miljöpåverkan.
Läs mer här: