Nyheter

Nya siffror: Beviljade bygglov minskar

När antalet beviljade bygglov för småhus och flerbostadshus under de fem första månaderna summeras visar det tydliga tecken på ett minskat bostadsbyggande. Byggloven har minskat med 5 respektive 20 procent jämfört med samma period förra året, men eftersom det råder en viss eftersläpning i statistiken bör det tolkas med en viss försiktighet.

Även Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät, som 288 kommuner har svarat på i år, visar tecken på minskad aktivitet inom nyproduktion av bostäder i år jämfört med de senaste åren.

Kommunernas ambition är hög och sammantaget planeras det att påbörjas över 70 000 bostäder, men jämfört med bedömningen för 2020 vid förra årets undersökning är det en tydlig minskning.

NAVET Analytics prognoser pekar på en minskad nyproduktion med 15-20 procent, men det är viktigt att komma ihåg att vi kommer från höga nivåer och att årets volym väntas ligga kring 2014 års nivå förklarar Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics.