Nyheter

Robert Berg, Comfortzone: ”Konsumenter luras av Boverkets bidragsregler för värmepumpar”

Boverkets nuvarande bidragsregler tar inte hänsyn till hur effektiv värmepumpen är. Det indikerar ett bristande engagemang för långsiktig energieffektivisering och missgynnar såväl konsumenter som miljön.”

Det skriver Robert Berg, vd Comfortzone i en debattartikel i Altinget:

”Boverkets bidrag för installation av värmepumpar kräver enbart att pumpen är ny och uppkopplingsbar, men det finns inga krav på hur effektiv den bör vara. Det är en brist.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/konsumenter-luras-av-boverkets-bidragsregler-for-varmepumpar

Foto: Lena Lindell