Nyheter

Svensk Byggtjänst: ”Ert paradigmskifte skapar onödig oro, Boverket”

”Samhällsbyggnadssektorn står inför ett paradigmskifte. Snart träder nämligen ”Möjligheternas byggregler” i kraft, vilket innebär att regelstyrningen för byggbranschen stöps om. Men i branschen finns det en hel del oro.”

Det skriver Christian Sterner, produktområdschef för teknik, Svensk byggtjänst i en debattartikel i Altinget:

”I praktiken kommer den nya modellen för bygg- och konstruktionsregler att utformas som funktionskrav. Det är en stor skillnad mot de senaste decenniernas mer detaljstyrda bestämmelser, anvisningar och råd som styrt det svenska byggandet. Målet är att främja innovation och ge samhällsbyggnadssektorn större möjligheter och ansvar att själva stimulera byggandet.”

”Reformen har utretts under många år med bred politisk förankring – men så här inför övergången till det nya systemet är oron inom Byggsverige stor.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/ert-paradigmskifte-skapar-onodig-oro-boverket