Nyheter

100 nya bostäder i kvarteret Katthult knyter ihop Gyllins trädgård

Malmö stads tekniska nämnd har godkänt köpeavtal för fastigheten Katthult 1 i Husie. Här ska Peab bygga flerfamiljshus med cirka 80 lägenheter, 18 radhus och 2 parhus. När de står klara, är bostadsområdet Gyllins trädgård färdigbyggt.

– Peab får möjlighet att utveckla det sista kvarteret i Gyllins trädgård, finalen på ett av de mest naturnära bostadsområdena i Malmö. Här finns en bra blandning av bostäder för olika behov, säger Julia Berglund, fastighetskontorets projektledare för Gyllins trädgård.

Bostadsområdet Gyllins trädgård i stadsdelen Husie omfattar idag cirka 640 bostäder, förskola, skola, service och en temalekplats. Just nu byggs ytterligare en skola och förskola. Parallellt med detta pågår även utveckling och anläggande av den 24 hektar stora Gyllins naturpark. I Gyllins trädgård finns en blandning av radhus, kedjehus och flerfamiljshus, äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter. Utbyggnaden har skett i flera etapper.

ab gyllins

Peab, genom Peab Markutveckling AB, förvärvar nu den sista fastigheten i området, Katthult 1, för att uppföra tre flerfamiljshus om totalt cirka 8 100 kvadratmeter BTA (bruttoarea), 18 radhus och 2 parhus. Köpeskillingen uppgår till 32 103 600 kronor.

– Det känns roligt och inspirerande att få fortsätta med utvecklingen av denna nya och spännande stadsdel i Malmös utkant, säger Martin Nerpin, distriktschef Peab Bostad.

Gyllins trädgård drevs fram till 1970-talet som en handelsträdgård. En första detaljplan för området antogs 2007, tre år senare stod de första bostäderna klara för inflyttning. Naturparken identifierades tidigt som ett kärnvärde för området. För kvarteret Katthult gäller detaljplan Dp 5339, som antogs 2016.

– Jag välkomnar att Malmö växer på alla håll, inte minst österut i Gyllins trädgård. Med de här planerade bostäderna får vi ett blandat utbud för Malmöbor med olika intressen, med handel och natur bara runt hörnet, säger Andreas Schönström, tekniska nämndens ordförande.

Illustration: Peab/Karin Petterssons arkitektbyrå
Redaktionen