Tag: Mikael Berglund (S)

Godkänd detaljplan för Älgoxen öst på stan i Umeå

Här planeras det för fler bostäder…Antagen detaljplan för cirka 30 nya bostäder i Holmsund

Planområdet beläget i ett område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt…Godkänd detaljplan för Almen på Backenområdet i Umeå

Detaljplanen för Almen, den så kallade ”Gribatomten”, har godkänts…Antagen detaljplan för stort bostadsprojekt på Västerteg i Umeå

Totalt blir det cirka 350 lägenheter i sex nya byggnader…Plan för bostäder där Motorcentralen och OKQ8 ligger på Haga i Umeå

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas tredje kvartalet 2020…Detaljplanen för kvarteret Aspgärdan på Teg vidare till kommunfullmäktige i Umeå

Vid gamla slakteriet på Böle planeras för 500-700 lägenheter…Upphävande av riktlinjer för källarlägenheter

Umeå kommun har sedan år 2000 haft riktlinjer…Godkänd detaljplan för kvarteret Älgoxen

Vid korsningen Nygatan/Järnvägsgatan öst på stan i Umeå…Västra Brinkvägen i Umeå vidare till kommunfullmäktige

Detaljplanen har godkänts av byggnadsnämnden…Plan för flerbostadshus i närheten av ICA i Täfteå

Detaljplanen visar sex nya flerbostadshus som blir två till tre våningar höga…Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan…Planarbete påbörjas för ny förskola på Tomtebo i Umeå

I närheten av Sjöfruskolan på Tomtebo planeras…Planer på förtätning vid Laboratorvägen på Ålidhem i Umeå

En ny detaljplan ska tas fram för ett område vid LaboratorvägenBygglov beviljat för ny förskola på Böle i Umeå

På Furugränd på Böle ska en ny förskola med åtta avdelningar byggas…Nu påbörjas planarbetet för den nya fotbollshallen på Nolia i Umeå

Fullstor fotbollshall med tillhörande multihall ska byggas…