Nyheter

Nu påbörjas planarbetet för den nya fotbollshallen på Nolia i Umeå

Det är tidigare beslutat att en ny fullstor fotbollshall med tillhörande multihall ska byggas på Noliaområdet. Byggnadsnämnden i Umeå kommun har nu fattat beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för området där hallarna ska byggas.
– Fotbollshallen är efterlängtad och placeringen på Noliaområdet känns helt rätt. En ny detaljplan behövs bland annat eftersom de byggnader som planeras har en högre höjd än vad befintlig plan tillåter, det finns även ledningar i marken och hur de ska hanteras utreds i planarbetet, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.
I den nya planen kommer det förutom fotbollshall och multihall även vara möjligt att bygga kontor och restaurang. Byggnadsnämnden gjorde dock ett medskick till det fortsatta arbetet med detaljplanen att det är idrottsverksamheten som är prioriterad.
– På den här platsen vill vi främst prioritera verksamheter som har koppling till idrottsverksamhet. Vi gör därför ett tillägg till syftet med detaljplanen om att idrottsändamålet är prioriterat och att kontorslokaler måste underordna sig det ändamålet, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.
Den nya detaljplanen beräknas antas innan årsskiftet.
Bilden:
Planerad placering av ny fotbollshall och multihall på Noliaområdet.
Bild: Umeå kommun