Nyheter

Planarbete påbörjas för ny förskola på Tomtebo i Umeå

I närheten av Sjöfruskolan på Tomtebo planeras för ytterligare en förskola. En ny detaljplan ska tas fram för ett område som ligger bakom förskolan Skattelden, vid Tomtebovägen. På området planeras för en förskola i två plan med fyra avdelningar. Detaljplanen beräknas antas under slutet av nästa år.
– Behovet av fler förskoleplatser är stort och det här är ett bra läge att bygga på. Det är centralt på Tomtebo och här finns redan skola och förskola samlat på ett bra sätt, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande i Umeå kommun.
Eftersom planområdet ligger nära Tomtebovägen blir buller en viktig fråga i planarbetet. Hänsyn ska även tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen.
Bild: Umeå kommun