Nyheter

Antagen detaljplan för stort bostadsprojekt på Västerteg i Umeå

Nu är detaljplanen för AB Bostadens stora projekt på Västerteg antagen. På ett område längs Bokvägen och Verkstadsgatan ska det byggas lägenheter, seniorboende och ett vård- och omsorgsboende. Totalt blir det cirka 350 lägenheter i sex nya byggnader.

– Det finns ett stort behov av boenden för äldre i Umeå. Därför är det positivt att en stor del av lägenheterna i det här projektet på olika sätt kommer att vara anpassade för den målgruppen. Det blir många lägenheter i ett centralt läge där de boende kommer att ha 50-100 meter till en busshållplats och nära till stan, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Vård- och omsorgsboendet byggs i samverkan mellan Umeå kommun och Bostaden AB. Boendet får 120 lägenheter och placeras längs Verkstadsgatan. Längs Bokvägen planeras för fem flerbostadshus. I två av husen blir det seniorboende med värd/värdinna och i övriga tre vanliga hyresrätter som kommer att erbjudas till alla. De nya byggnaderna planeras utföras som lamellhus som tillvaratar den struktur som är karaktäristisk för befintliga lamellhus norr om planområdet.

I den norra delen av planområdet finns en park som kommer att rustas upp. Den är viktig för att tillgodose det ökade behovet av parker i kvarteret och på Teg.

Länk till framtida planer

Planområdet ligger i direkt anslutning till det utpekade omvandlingsområdet ”Innanför ringleden”. När ringleden är klar planeras för relativt hög och tät bebyggelse längs gamla E4:an på Teg. De nya husen på Västerteg blir en form av länk mellan det som planeras och existerande bebyggelse.

– Planen gör det möjligt att bygga många lägenheter i ett centralt läge på Teg och fler kommer det att bli när Ringleden är klar. På andra sidan Verkstadsgatan, i kvarteret Motormannen, pågår även där planläggning för cirka 160 lägenheter. Ambitionen är att Umeås tillväxt, så långt det är möjligt, ska samlas inom en fem kilometers radie från centrum respektive universitetsområdet. Det är effektivt och långsiktigt hållbart att nyttja befintlig infrastruktur och samtidigt ett sätt att minska bilberoendet, säger Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande.

Beräknat klart årsskiftet 2023-2024

Just nu pågår rivningsarbeten på området som beräknas vara klara i februari eller mars. Planerad byggstart är sommaren 2020. Området beräknas stå klart i slutet av 2023.

Bilden:
Illustration av möjlig utformning.
Bild: Arkinova