Nyheter

Bygglov beviljat för ny förskola på Böle i Umeå

På Furugränd på Böle ska en ny förskola med åtta avdelningar byggas. Byggnadsnämnden har beviljat bygglov och Fastighet räknar med byggstart innan sommaren. Den nya förskolan beräknas vara färdigbyggd hösten 2020.
– Vi vet att många av de som flyttar till Umeå är barnfamiljer och det är därför viktigt att vi fortsätter planera och bygga förskolor. Inom den närmaste tioårsperioden förväntas antalet barn i förskolan öka med cirka 1 500. Det motsvarar ökade behov på nästan en förskoleavdelning per månad. Den nya förskolan på Böle är en av pusselbitarna för att lösa efterfrågan, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande i Umeå kommun.

Den nya förskolan blir två våningar hög och utformad som ett L, med en lång fasad mot Bölevägen som skyddar gården från buller och skapar en solig och trygg gård för barnen att leka på. Den nya byggnaden blir ca 60cm högre än vad detaljplanen medger. Avvikelsen betraktas dock som liten då förskolan byggs i en redan tätbebyggd miljö, att fastigheten är stor och att avståndet är långt till de närmaste grannarna.
Solceller på taket
För att passa sin omgivning är förskolans fasad utformad med naturliga material som trä och tegel i hög kvalitet. Förskolan har solceller på taket som utöver sin funktion också ger ett pedagogiskt värde redan för de yngsta barnen.
Bilden:
Illustration över planerad förskola på Böle.
Bild: Umeå kommun