Nyheter

Planer på förtätning vid Laboratorvägen på Ålidhem i Umeå

En ny detaljplan ska tas fram för ett område vid Laboratorvägen på Ålidhem. Bostadsrättsföreningen vill utreda vilka förtätningsmöjligheter som finns. Om det handlar om påbyggnader av befintliga byggnader eller nya byggnader på befintliga parkeringsytor är något som kommer att utredas i planarbetet.
– Det här är ett område som erbjuder stora möjligheter. Innergårdarna är stora så det finns gott om friyta. Det finns stora parkeringsytor och befintliga byggnader som eventuellt går att bygga på. Samtidigt har de befintliga husen ett kulturhistoriskt värde som gör att det inte är självklart med en påbyggnad, men det är något som får utredas i planarbetet, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande i Umeå kommun.

Planområdet angränsar till Socionomstråket i söder, Studentvägen i väster, Humaniststråket i öster och Laboratorvägen i norr. Parallellt med planarbetet pågår en övergripande utredning gällande förtätning inom Ålidhem.
Bild: Umeå kommun