Tag: bygglov

Malmös första hybridhus

I Hyllie får Malmö sitt första hybridhus, som utformas för…Kalmar stadsarkitekt tar emot Fastighetsägarnas pris

På onsdag den 30/8 klockan 12:30 överlämnar branschorganisationen…Sommarens 10 populäraste byggprojekt

Många av oss älskar att ha ett eller flera spännande byggprojekt på gång när semestern närmar sig. Kanske har du redan börjat…Utblick Danmark: Kommersiellt byggande når en rekordlåg nivå

Med nya siffror för juni var första halvåret 2022 det sämsta någonsin för byggande av kommersiella fastigheter i Danmark. Även bostadsbyggandet påverkas och aktiviteten under första halvåret…Regler kring anläggning av grönområden, parker och begravningsplatser

Att upprätta byggnader är en sak, men om man får i uppdrag att anlägga mer offentliga platser, som parker eller begravningsplatser finns det en del andra saker du behöver tänka på. Dels…Negativa signaler för bygglov av lokaler

Enligt konsult- och analysföretaget Navets löpande månadsindikatorer…Mellby Hus: ”Gör bygglovsprocessen rättssäker och billig”

Dagens bygglovsprocess är både onödigt dyr och rättsosäker. Digitalisering är enda lösningen. Det menar…Rekyl för flerbostadshusbyggandet 2022?

Den senaste 12-månadersperioden har de beviljade byggloven för flerbostadshus minskat svagt, drygt 3 procent, om man jämför med föregående…NAVET Analytics: Bra fart i byggandet i våra grannländer

Enligt NAVET Analytics kommande konjunkturrapport för byggandet i våra nordiska grannländer, kan man konstatera att takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna…NAVET Analytics: Byggloven för offentliga lokaler skjuter i höjden

Färsk statistik över beviljade bygglov för privata och offentliga lokaler indikerar divergerande utveckling 2020. Byggloven för offentliga lokaler ökade med mer än…Trots pandemin: Byggloven ökade under 2020

Trots pandemi ökade antalet bygglov i Sverige under förra året. Totalt beviljades 58 890 bygglov för nya lägenheter, småhus…NAVET Analytics: Beviljade bygglov fortsätter att sjunka

Varje månad presenterar NAVET Analytics. Takten indikerar ett minskat bostadsbyggande vilket även NAVET Analytics prognoser pekar på. När det gäller lokaler divergerar utvecklingen. Inom privata lokaler dvs kontor affärslokaler hotell restauranger och industrilokaler har antalet beviljade bygglov minskat rejält med…Nya siffror: Beviljade bygglov minskar

När antalet beviljade bygglov för småhus och flerbostadshus under de fem första månaderna summeras visar det tydliga tecken på ett minskat bostadsbyggande. Byggloven har minskat…NAVET: Beviljade bygglov för privata lokaler minskar

Antalet beviljade bygglov för lokaler har minskat med ungefär…Byggloven för bostäder minskar med 20% sedan 2019

Färsk statistik över beviljade bygglov för bostäder visar att volymen bygglov 2019 var ca 15 procent lägre än året innan. Nedgången är tydligast när det gäller flerbostadshus, där trenden pekar på en minskning med mellan 15-20 procent. Resultaten redovisas i NAVET Analytics kommande månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser…K-fastigheter får bygglov för 192 lägenheter i Göteborg

K-Fast Holding AB har erhållit bygglov avseende 192 lägenheter i Göteborg på fastigheten Sävenäs 131:13. Bolaget inleder detaljprojektering…