Nyheter

NAVET Analytics: Beviljade bygglov fortsätter att sjunka

Varje månad presenterar NAVET Analytics färsk statistik över antalet beviljade bygglov i månadsindikatorn Marknadssignaler & Prognoser. I den senaste upplagan visar sammanställningen att antalet bygglov för småhus och flerbostadshus har minskat med drygt 15 respektive 5 procent under perioden januari-augusti i år jämfört med samma period förra året.

Takten indikerar ett minskat bostadsbyggande, vilket även NAVET Analytics prognoser pekar på.

När det gäller lokaler divergerar utvecklingen. Inom privata lokaler, dvs kontor, affärslokaler, hotell, restauranger och industrilokaler, har antalet beviljade bygglov minskat rejält med ca 20 procent under samma period.

Utvecklingen ser emellertid helt annorlunda ut när det kommer till offentliga lokaler, som inkluderar bland annat skolor, sjukhus och samlingslokaler, där visar statistiken på en uppgång med 13 procent.

– De beviljade byggloven ger en tidig indikation på vart marknaden är på väg, men eftersom det råder en viss eftersläpning i statistiken är det viktigt att tolka den med viss försiktighet, påpekar Jenny Ingelström, analytiker på NAVET Analytics. Med det sagt stämmer bygglovsstatistiken väl överens med våra prognoser om minskade husbyggnadsvolymer inom det privata lokalbyggandet och ökade inom det offentliga, avslutar Jenny.