Nyheter

Kalmar stadsarkitekt tar emot Fastighetsägarnas pris

På onsdag den 30/8 klockan 12:30 överlämnar branschorganisationen Fastighetsägarna ett pris till Kalmar kommun för deras arbete med korta ledtiderna för detaljplaner och bygglov.

Kalmars stadsarkitekt Maria Houmann tar emot utmärkelsen på Stortorget i Kalmar av Jonas Hellberg, som är näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna.

Kalmar kommun utsågs nyligen av Nationellt Ledtidsindex – som mäter ledtiderna hos cirka 50 kommuner – till den bästa medelstora kommunen i Sverige.

Foto: Anette Jaschinski